Profesionální image lékárníka a jeho vliv na spokojenost zákazníků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem předkládané bakalářské práce je uvést základní principy formování image profesionálního pracovníka a podat obraz o tom, jaký má vliv na úspěšnost podnikání a na zákazníky. Zaměřuje se na identifikaci osobnostního profilu úspěšného lékárníka včetně doporučení kvalifikovaných firem v oblasti školení, zabývajících se touto problematikou.
Presenting principles of forming of professional´s image and its influence on business success and customers is the purpose of this bachelor´s thesis. It is focused on identification of personality profile of successful druggist including recommendation of competent companies in the sphere of specialized training.
Description
Citation
VÁŇOVÁ, K. Profesionální image lékárníka a jeho vliv na spokojenost zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Vladimír Hibš, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Hořický (člen) JUDr. Dalibor Vaigert (člen) Ing. Jiří Klíma (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO