2008

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 339
 • Item
  Podnikatelský záměr rozvoje podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Miler, Roman; Čižinská, Romana; Větrovský, Karel
  Práce vychází z analýzy současného stavu vybraného podniku a z očekávaných směrů dalšího rozvoje. Cílem práce je tyto prognózy analyzovat z různých hledisek a syntetizovat do podoby podnikatelského záměru, který by mohl sloužit například jako podklad pro žádost o bankovní úvěr.
 • Item
  Návrh komunikační strategie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Viktorin, Ondřej; Šimberová, Iveta; Halouzková, Dana
  V návrhu komunikační strategie pro firmu OK Plast se v práci zabývám problémem týkající se firemní identity, jež zahrnuje všechny identifikační znaky, které pomáhají rozpoznávat určitý subjekt a odlišovat ho od jiných. Firemní identita se v rámci komunikačního mixu řadí do public relations. Základem firemní identity je filozofie a historie firmy. Jedná se o určitou „hlavní strategii podniku.“
 • Item
  Možnosti využití elektronického podpisu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Tomo, Milan; Smejkal, Vladimír; Stejskal, Jaroslav
  Bakalárska práca „Možnosti využitia elektronického podpisu“ si kladie za ciež podať ucelenú informáciu o technológii, právnej úprave a možnostiach využitia elektronického podpisu. Objasňuje princípy, na ktorých je založený digitálny podpis – symetrická, asymetrická kryptografia, HASH funkcia. Vysvetluje používanú terminológiu – certifikát, certifikačná autorita, atď.. Porovnáva legislatívnu úpravu elektronického podpisu v Českej republike a na Slovensku. Poskytuje návod získania certifikátu a jeho inštaláciu. Na konci poukazuje na možnosti využitia elektronického podpisu.
 • Item
  Komunikační strategie firmy Master Internet s.r.o.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Šmakalová, Petra; Šimberová, Iveta; Špaček,, Filip
  Bakalářská práce na základě analýzy navrhuje vhodnou komunikační strategii pro firmu Master Internet s.r.o. Zvolená komunikační strategie by měla zvýšit prodej poskytovaných služeb v oblasti serverhostingu a dostat název společnosti do podvědomí potenciálních zákazníků.
 • Item
  Sledování environmentálních nákladů na životní prostředí v podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Cimbalníková, Eva; Kocmanová, Alena; Horáková, Věra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou environmentálního řízení podniku,jeho nástroji, především sledováním nákladů na životní prostředí. Jednak budou tyto náklady v práci definovány, také bude vymezen význam propojení ekologie a podnikové ekonomiky, ve výzkumné části se teoretické poznatky uplatní v praxi na vybraném podniku, kde bude analyzován současný stav sledování environmentálních nákladů a navržena metoda, která by sledování těchto nákladů zefektivnila, čímž by měl být naplněn i cíl bakalářské práce.