2017

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 88
 • Item
  Jaroslavice – sídlo v krajině
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Májek, Jan; Foretník, Jan; Veselá, Markéta
  Práce cílí na střed obce, tím je náměstí, které co do velikosti srovnatelné s náměstím svobody v Brně je výkladní skříní problémů: značného chátrání stavebního fondu, podružného využívání veřejných prostranství, které je navíc nečitelné a neuchopitelné. Navrhované řešení dělí prostor náměstí na 3 menší veřejná prostranství, která mají odlišnou povahu a funkci. Mariánské námětí je torzem stávajícího, které vyčlenila budova nového obecního úřadu a knihovny, je charakteristické městskými domy a situováním služeb a veřejné vybavenosti. Druhým prostorem je náves, charakteristická venkovskými jednopodlažními domky. Dominují jí vzrostlé ořešáky a vodní plocha. Z navržených staveb je k ní orientována knihovna a vinařský dům. Třetím takto definovaným prostorem je Vinařský rynek, který je rozcestím, rozptylovým prostorem okolních domů, jako škola, obchody či vinařský dům. Velkou část v proluce po asanované budově COOPu zaujímá sportovní areál s halou a bazénem. Řešeny jsou zvláště objekty radnice s knihovnou a vinařského domu.
 • Item
  REVITALIZACE A PROSTOROVÁ KULTIVACE PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA V MIKULOVĚ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Filo, Karol; Havliš, Karel; Veselý, Josef
  Hlavným zámerom je architektonicko-urbanistickou štúdiou ukázať spôsob, akým môže gymnázium v Mikulove prekonať svoju zložitú existenčnú situáciu. Riešené územie je vymedzené areálom školy, ulicou Piaristů, Komenského a Pod platanem. V tomto trojuholníku je aj pamätný strom, kostol, pomník padlým, park, 3 autobusové zastávky, zmiešaná občianska vybavenosť a rodinná zástavba. Návrh ich rešpektuje, prípadne podporuje. Najproblematickejšie atribúty, na ktoré návrh reaguje, sú znižujúci sa záujem o štúdium na gymnáziu, nevyužitý obojstranne prospešný potenciál aktívnejšieho vzťahu kraj/mesto a neľudské prostredie okolo areálu školy spojené s nevyhovujúcou dopravnou situáciou v meste. Výsledkom riešenia má byť pozitívna priestorovo-funkčne-prevádzková transformácia miesta na strategicko-urbanisticko-architektonickej úrovni s dlhodobým účinkom.
 • Item
  Komunita venkova - Horní Loučky, Dolní Loučky, Střemchoví
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Habrovec, Lukáš; Marek, Jiří; Mašek, Radomír
  Diplomová práce vychází z analýz globálního světa, migrace, tradice, komunity a pohledu na svět moderního člověka. Snaží se být pojítkem mezi minulostí a budoucností. Výsledkem je pohled do moravské vesnice Dolní Loučky, který nabízí možnosti budoucího vývoje urbálního a architektonického prostředí na venkově s ohledem na globální dění, sociologické potřeby člověka a tendence světa 21.století.
 • Item
  Obnova zaniklých cest- tratí mezi Moravou a Dolním Rakouskem
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Chlupová, Jana; Žalmanová, Petra; Matoušková, Petra
  Práce se zabývá obnovou zrušené železniční cesty mezi Hevlím a Laa an der Thaya. Obnova nádraží v Hevlíně je rozdělena na jednotlivé etapy. V první fázi se jedná o rekonverzi secesní výpravní budovy na muzeum. V další etapě proběhne vybudování nástupiště s úpravou nádražních ploch. Důležitým momentem v této fázi je vybudování zastřešení budoucí výpravní budovy, které bude fungovat jako místo pro letní kulturní akce anebo trh. Na nádraží vznikne nová funkce, která využívá potenciálu jinak volné plochy nástupiště. V poslední závěrečné etapě dostavěním obvodových stěn výpravní budovy začne stavba fungovat jako plnohodnotná zastávka. Společně s realizací mostu se obnoví propojení mezi Hevlínem a Lávou a tím i další propojení mezi Brnem a Vídní. Cílem práce je obnova sousedských vztahů mezi Dolním Rakouskem a jižní Moravou.
 • Item
  Fenomén města a místa
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Trojanová, Kristýna; Kristek,, Jan; Sládeček, Svatopluk
  Co je to vzpomínka? Co je to minulost? Vzpomínka se neodehrává v režimu terénu, řezu nebo půdorysu - vše se odehrává v rovině pohledu. Odmítám “nekonečnou” plochu výkresu a tyranii měřítka a začínám navrhovat od detailů, od útržků vzpomínek na obývání míst. V duchu procházím místnosti a domy, které jsou součástí tekutého prostoru mé paměti. Čas vytváří vztahy mezi věcmi, nábytkem, budovami. Vrstvy se překrývají, vznikají zvláštní momenty prolnutí. Zapomenuté objekty, zazděná okna, předměty, které leží na místech ze zvyku a mnoho let bez “funkce”. Vzpomínky jsou jako nezaostřený pohled fotoaparátu. Nejedná se přitom o pocit romantické nostalgie ale o existenciální potřebu kontinuity. Příběh rané moderny o odmítnutí minulosti a klamu ornamentu, který byl nahrazen “pravdivostí materiálu”, později vystřídal příběh abstrakce, optimalizace a efektivity. Ten kromě masové produkce, normových velikostí prostorů a prefabrikace umožnil také paradoxní návrat materiálu jako povrchové dekorace v podobě umělých potisků nejrůznějších druhů dřevin, chromového nástřiku na umělohmotné součásti interieru nebo umělého kamene od mramoru až po terraco. Projekt se pohybuje meziprostorech paradoxů moderny: nemaskuje současnost ale ani nepopírá minulost.