Jaroslavice – sídlo v krajině

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Práce cílí na střed obce, tím je náměstí, které co do velikosti srovnatelné s náměstím svobody v Brně je výkladní skříní problémů: značného chátrání stavebního fondu, podružného využívání veřejných prostranství, které je navíc nečitelné a neuchopitelné. Navrhované řešení dělí prostor náměstí na 3 menší veřejná prostranství, která mají odlišnou povahu a funkci. Mariánské námětí je torzem stávajícího, které vyčlenila budova nového obecního úřadu a knihovny, je charakteristické městskými domy a situováním služeb a veřejné vybavenosti. Druhým prostorem je náves, charakteristická venkovskými jednopodlažními domky. Dominují jí vzrostlé ořešáky a vodní plocha. Z navržených staveb je k ní orientována knihovna a vinařský dům. Třetím takto definovaným prostorem je Vinařský rynek, který je rozcestím, rozptylovým prostorem okolních domů, jako škola, obchody či vinařský dům. Velkou část v proluce po asanované budově COOPu zaujímá sportovní areál s halou a bazénem. Řešeny jsou zvláště objekty radnice s knihovnou a vinařského domu.
The work is aimed at the center of the village, which is a square that, in size comparable to that of the Square of Freedom in Brno, is an exhibition of problems: considerable deterioration of the building fund, underground use of the public space, which is moreover unreadable and unreachable. The proposed solution divides the area of the square into three smaller public spaces that have a different character and function. Mariánské námětí is the torso of the existing one, which has been earmarked for the building of a new municipal office and library, is characterized by town houses and the location of services and public amenities. The second area is a semi-detached cottage. It is dominated by walnuts and water. The proposed buildings are oriented towards the library and the wine house. The third such defined area is the Wine Market, which is the crossroads, the scattered area of the surrounding houses, like a school, shops, or wine house. A large part of the COOP building has a sports complex with a halo and a swimming pool. There are solved especially the buildings of the town hall with a library and a wine house.
Description
Citation
MÁJEK, J. Jaroslavice – sídlo v krajině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jiří Löw (předseda) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka (člen) Ing. arch. MArch. Jan Kristek, Ph.D. (člen) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO