Obnova zaniklých cest- tratí mezi Moravou a Dolním Rakouskem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Práce se zabývá obnovou zrušené železniční cesty mezi Hevlím a Laa an der Thaya. Obnova nádraží v Hevlíně je rozdělena na jednotlivé etapy. V první fázi se jedná o rekonverzi secesní výpravní budovy na muzeum. V další etapě proběhne vybudování nástupiště s úpravou nádražních ploch. Důležitým momentem v této fázi je vybudování zastřešení budoucí výpravní budovy, které bude fungovat jako místo pro letní kulturní akce anebo trh. Na nádraží vznikne nová funkce, která využívá potenciálu jinak volné plochy nástupiště. V poslední závěrečné etapě dostavěním obvodových stěn výpravní budovy začne stavba fungovat jako plnohodnotná zastávka. Společně s realizací mostu se obnoví propojení mezi Hevlínem a Lávou a tím i další propojení mezi Brnem a Vídní. Cílem práce je obnova sousedských vztahů mezi Dolním Rakouskem a jižní Moravou.
The project deals with the restoration of the railway connecting Hevlin and Laa an der Thaya. The renovation of the railway station in Hevlin is divided into individual stages. The first stage consists of conversion of the Art Nouveau expedition building in the museum. In the next stage a platform will be built and adjacent sites will be re-arranged. An important step at this phase is the roof construction for the future expedition building. The roofing will serve for summer cultural events or markets. This new utilization will benefit from free flat space of the platform. The last step is completion of perimeter walls and the building will serve as a railway station. After construction of bridge the railway connection between Hevlin and Laa an der Thaya will be reopened. Another railway between Brno and Vienna will be created as well. The aim of the study is to strengthen relation of neiborougs from South Moravia and LowerAustria.
Description
Citation
CHLUPOVÁ, J. Obnova zaniklých cest- tratí mezi Moravou a Dolním Rakouskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Peter Daniel, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Michal Hronský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen)
Date of acceptance
2017-05-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO