2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 63
 • Item
  Společnost nad Sázavou
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Dorňáková, Monika; Nový, Vítězslav; Stehlík, Ondřej
  Práce se zabývá rekonstrukcí a přístavbou komunitního centra ve Žďáru nad Sázavou. Stávající dům byl postaven v 70. letech minulého století. V minulosti sloužil objekt jako jesle, později jako detašované pracoviště ZŠ. V současnosti je část objektu využívána Klubem v 9 a Denním centrem pro děti a mládež, část objektu je nevyužívaná. Dům se nachází uprostřed nepřístupné a neudržované zahrady a nijak nekomunikuje s okolím. Cílem práce je tento stav změnit. Pomocí stavebních zásahů z objektu vytvořit dům a zahradu, která se bude okolí otvírat a komunikovat s ním. To za pomocí rekonstrukce a přístavby, která bude respektovat původní DNA domu.
 • Item
  Stavba v krajině - Winery
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Szewczyková, Aneta; Urbášková, Hana; Menšíková, Naděžda
  ST´WINERY - Vinařství je umístěno v krajině nedaleko obce Strachotín. Řešený pozemek se svažuje prudce směrem k nádržím Nové Mlýny. Umožňuje tak nádherný výhled na Pálavské vrchy. Vinařství je doprovázeno i dalšími provozy - wellness, ubytování, restaurace, média. Ty zvyšují atraktivitu místa a doplňují chybějící funkce v okolí. Jsou určeny k rekreaci místních, ale i návštěvníků z daleka. K těmto účelům je navržen komplex čtyř budov, které jsou vzájemně propojeny zelenou intenzivní střechou. Ta je osázena vinohradem a umožňuje tak efektivní využití střešní krajiny a zároveň zlepšuje klima uvnitř budov. Návrh je inspirován zemními trhlinami. Ty se vpisují do tvaru viničního náměstí uvnitř komplexu. Budovy svým umístěním, konstrukčním a dispozičním řešením odpovídají nízkoenergetickému a pasivnímu standardu.
 • Item
  REVITALIZACE A PROSTOROVÁ KULTIVACE KLÁŠTERA DOMINIKÁNŮ VE ZNOJMĚ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Gregorová, Ivana; Havliš, Karel; Lukačovič, Adam
  Strata funkcie cirkevných stavieb zrkadlí aktuálny stav v dnešnej spoločnosti. S ohľadom na sekularizáciu obyvateľstva v posledných rokoch sa počet cirkevných savieb zachovávajúcich pôvodné využitie stále znižuje. Cieľom práce je vytvoriť nové priestorové podmienky pre súčasné využitie budov s rešpektom k historickým hodnotám. Práca obsahuje stratégiu využitia cirkevných budov, ktorá sa snaží riešiť problém zo širšieho hľadiska. Výsledkom návrhu je systém bývania detí a mladých ľudí z detských domovov a opatrovníckych zariadení. V troch na seba naväzujúcich stupňoch im poskytne postupnú prípravu na samostatný život. Fary a kláštory jednotlivých stupňov na seba naväzujú a tým vytvárajú fungujúci reťazec. Takýto reťazec je aplikovateľný na viacerých miestach skúmaného územia. 1. malá fara-náhradná rodina 2. veľká fara-komunitné bývanie na určitý čas slúžiace ako krok medzi ústavnou opaterou a samostatným životom 3. mestský kláštor-sociálne bývanie pre konečné začlenene sa do širokej spoločnosti a samostatného života Trojstupňpvý systém jednotlivých typov budov je demonštrovaný na vybraných príkladoch fár a kláštora.
 • Item
  REVITALIZACE A PROSTOROVÁ KULTIVACE KLÁŠTERA DOMINIKÁNŮ VE ZNOJMĚ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Strnková, Markéta; Havliš, Karel; Lukačovič, Adam
  Projekt se zabývá revitalizací a prostorovou kultivací Kláštera dominikánů s přilehlou farou ve Znojmě. Klášter je umístěn u hradební zdi v historickém jádru města Znojma na ulici Dolní Česká. Postupně by mělo dojít k jeho přeměně z původního způsobu užívání do nového využití, tak aby nedošlo k prodlevě a stavební degradaci vlivem prázdného objektu. Areál svou lokalitou a aktuálními funkcemi nabízí předpoklad vytvoření komunitního centra s přidruženým sociálním bydlením. Komunitní centrum by mělo užívat prostory kláštera společně s komercí a farností. Bydlení naopak faru a nově vzniklou hmotu v prostoru nádvoří.
 • Item
  REVITALIZACE A PROSTOROVÁ KULTIVACE AREÁLU FARY V BATELOVĚ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Hartl, Aleš; Havliš, Karel; Hýlová, Adéla
  Hlavním tématem této práce je revitalizace farního areálu v obci Batelov ve složité situaci po církevních restitucích. Jako ekonomicky životaschopné využití, je v areálu fary navržena přístavba bydlení pro seniory. Forma nové budovy respektuje okolní vesnické prostředí, hodnotu blízké památkově chráněné budovy fary i potřeby budoucích obyvatel.