2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 305
 • Item
  Informační systém s interpretem pro zpracování měřených veličin a jejich vizualizaci
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Šifra, Martin; Szőke, Igor; Skála, František
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového informačního systému pro správu výkonnostních testů sportovních lezců Českého horolezeckého svazu. Systém je implementován v jazyce PHP s využitím frameworků Nette a Doctrine 2 s důrazem na snadnou rozšiřitelnost a udržovatelnost. Kromě běžných operací umožňuje integrovaný interpret provádět s daty rozsáhlé výpočty. Vytvořené řešení zachovává vlastnosti tabulkového procesoru a zpřístupňuje data ze sítě Internet. Jeho použití urychluje orientaci v datech s možností vizualizace za účelem zkvalitnění tréninku závodníků.
 • Item
  Vizualizace sekundárních struktur DNA v prostředí R/Bioconductor
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Jaroš, Marta; Martínek, Tomáš; Bendl, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá zobrazovacími technikami sekundárních struktur DNA. Shrnuje a rozebírá některé současné metody vizualizace. Objasňuje problém a jeho význam z hlediska molekulární biologie. Cílem práce je návrh obecného algoritmu pro vizualizaci sekundárních struktur DNA, konkrétně palindromických a triplexových struktur a jeho implementace do prostředí R/Bioconductor. Zaměřuje se zejména na oblast 2D grafického zobrazování zmíněných sekundárních struktur DNA. Výsledkem práce je vytvořená 2D grafická podpora pro softwarové balíčky určené pro prostředí R/Bioconductor, které zabezpečují vyhledávání charakteristických sekvencí palindromů a triplexů v  sekvencích DNA.
 • Item
  Strategic Game in Multi-Agent System Jason
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Leško, Matej; Král, Jiří; Samek, Jan
  Tato práce se zaobírá problematikou koncepce a vývoje multi-agentní tahové strategické hry. Práce analyzuje teorii těchto her a agentních systémů a výsledky této analýzy následně zohledňuje v návrhu samotné hry. Ta implementuje kromě herních konceptů a ovládání, obecně užívaných, dvě úrovně kooperace umělé inteligence, mírnou a komplexní spolupráci. Agent je v této hře hráčem, ovládajícím různé jednotky. Hra je koncipovaná tak, že je jí možné rozšířit o nové druhy inteligence, případně o nové herní jednotky. Závěrečná část práce se soustředí na srovnání jednotlivých úrovní kooperace, na efektivitu jednotlivých umělých inteligencí a také na zhodnocení efektivity implementace hry. S tímto účelem byla vykonána série automatizovaných testů.
 • Item
  Dynamická analýza použití knihovních volání
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Malík, Viktor; Smrčka, Aleš; Peringer, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem dynamického analyzátoru, který sleduje používání knihovních volání analyzovaným programem. Analyzátor dále tato volání automaticky ovládá za účelem vytváření různých běhů programu, které pak agreguje do výsledného grafu toku řízení. Pro sledovaní a ovládání volání používá analyzátor vlastní sdílenou knihovnu pro operační systém GNU/Linux. Součástí práce je jak podrobný návrh celé aplikace, tak i její implementace v~jazycích C/C++ zaměřující se na sledování standardních knihovních volání nad souborovým systémem.
 • Item
  Ovladače pro kvadrikoptéru do Robotického operačního systému
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Fryč, Martin; Rozman, Jaroslav; Luža, Radim
  Tato práce se zabývá tvorbou ovladače pro kvadrikoptéru ArduCopter do Robotického operačního systému. Ovladač využívá pro komunikaci protokol MAVLink a dokáže číst telemetrii ze senzorů. Dále dokáže kvadrikoptéře zasílat příkazy, mezi kterými je ovládání motorů.