Ovladače pro kvadrikoptéru do Robotického operačního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá tvorbou ovladače pro kvadrikoptéru ArduCopter do Robotického operačního systému. Ovladač využívá pro komunikaci protokol MAVLink a dokáže číst telemetrii ze senzorů. Dále dokáže kvadrikoptéře zasílat příkazy, mezi kterými je ovládání motorů.
This bachelor's thesis deals with the creation of Robotic operating system drivers for quadcopter ArduCopter. The driver is using MAVLink protocol for communication and is capable or reading telemetric data from the sensors. It can also send commands to the quadcopter, including commands to control the motors.
Description
Citation
FRYČ, M. Ovladače pro kvadrikoptéru do Robotického operačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Jakým způsobem umožní odkaz na uzel (ros::NodeHandle) vytváření "témat" se stejným názvem v různých jmenných prostorech a odběr zpráv z těchto "témat"? Jaké možnosti konfigurace uzlu (node) nabízí prostředí ROS?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO