Informační systém s interpretem pro zpracování měřených veličin a jejich vizualizaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového informačního systému pro správu výkonnostních testů sportovních lezců Českého horolezeckého svazu. Systém je implementován v jazyce PHP s využitím frameworků Nette a Doctrine 2 s důrazem na snadnou rozšiřitelnost a udržovatelnost. Kromě běžných operací umožňuje integrovaný interpret provádět s daty rozsáhlé výpočty. Vytvořené řešení zachovává vlastnosti tabulkového procesoru a zpřístupňuje data ze sítě Internet. Jeho použití urychluje orientaci v datech s možností vizualizace za účelem zkvalitnění tréninku závodníků.
This thesis describes the design and implementation of web-based information system for performance tests of Czech Mountaineering Association's sport climbers management. The system is implemented in PHP using frameworks Nette and Doctrine 2 with an emphasis on easy extensibility and maintainability. Beside basic operations allows integrated interpreter to execute extensive calculations with the data. Build solution keeps features of the spreadsheet and makes data available from the Internet. Its usage accelerates orientation in data with posibility of their visualization in order to improve the training of athletes.
Description
Citation
ŠIFRA, M. Informační systém s interpretem pro zpracování měřených veličin a jejich vizualizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázka oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Uvažoval jste o využití grafické formy zadávání uživatelských vzorců, která by mohla být pro běžné uživatele ještě jednodušší?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO