Dynamická analýza použití knihovních volání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem dynamického analyzátoru, který sleduje používání knihovních volání analyzovaným programem. Analyzátor dále tato volání automaticky ovládá za účelem vytváření různých běhů programu, které pak agreguje do výsledného grafu toku řízení. Pro sledovaní a ovládání volání používá analyzátor vlastní sdílenou knihovnu pro operační systém GNU/Linux. Součástí práce je jak podrobný návrh celé aplikace, tak i její implementace v~jazycích C/C++ zaměřující se na sledování standardních knihovních volání nad souborovým systémem.
The objective of this bachelor's thesis is development of dynamic software analysis which monitors library calls of analysed program. The proposed analyser doubles library call routines in order to create different program runs. These runs are then aggregated into a single control flow graph which can be used for subsequent program analysis. Monitoring and controlling the calls is realised via stubs and wrappers encapsulated within a dynamic shared library for GNU/Linux operating system. The proof of concept is shown on dynamic analyser focused on file system library calls.
Description
Citation
MALÍK, V. Dynamická analýza použití knihovních volání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Karel Masařík, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Proč jste nepoužil samostatnou třídu pro reprezentaci grafu (nebo např. Boost::Graph)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO