Ústav železničních konstrukcí a staveb

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 25
 • Item
  Autonomní diagnostika výhybek na základě snímání dynamické odezvy projíždějícího vozidla
  (VTS pri Žilinskej univerzitě v Žilině, 2023-09-01) Raif, Lukáš; Navrátil, Petr; Vyhlídal, Michal; Plášek, Otto
  Od roku 2020 probíhá vývoj autonomního zařízení určeného pro prediktivní diagnostiku výhybek a výhybkových konstrukcí v rámci projektu Výhybka 4.0 (TAČR, program Doprava 2020+). Principem je snímání signálů ze snímačů instalovaných na výhybce i na vozidle a následné zpracování signálů metodami strojového učení a umělé inteligence. Výsledkem je informace o stavu výhybky, která bude zprostředkována manažerovi železniční dopravní cesty. V článku byla představena obecná filozofie autonomní diagnostiky výhybek vyvíjená v rámci projektu Výhybka 4.0. Byly uvedeny obecné principy přístupu k této problematice a práce s daty. Podrobně byly představeny snímače a související zařízení pro subsystém, kdy infrastruktura kontroluje infrastrukturu, tj. DISC-S. Dále byly zevrubně popsány následující prvky celého systému, tedy databáze, vyhodnocovací software a zobrazení výsledků koncovému uživateli.
 • Item
  Ojíždění kolejnic v obloucích malých poloměrů
  (VTS pri Žilinskej univerzitě v Žilině, 2023-09-01) Plášek, Otto; Chudějová, Ludmila; Schneider, Martin; Szabó, Petr
  Jednotky vlaků osobní přepravy RailJet obsluhují 1. tranzitní koridor mezi stanicemi Praha hl.n. – Pardubice hl.n. – Česká Třebová – Brno hl.n. – Břeclav na území České republiky, soupravy dále pokračují až do stanice Graz Hbf. Soupravy RailJet jsou tvořeny zpravidla sedmi vozy, včetně řídícího vozu, a jednou lokomotivou. Na trase z Grazu přes Brno do Prahy jedou soupravy v režimu sunutí, při jízdě zpět jsou tažené. Jeden z důvodů, proč jsou soupravy právě z Grazu do Prahy sunuty, je ten, že je výhodnější, aby soupravy na části trati přes stanici Semmering ve směru z Vídně byly tažené z důvodu malých poloměrům tratě na stoupací rampě ze stanice Glognitz. Před nasazením souprav RailJet bylo ojetí ve směrových obloucích koleje č. 2 (jezdily zde pouze tažené soupravy) diametrálně nižší než v koleji č. 1, kde byly soupravy brzděny pomocí rekuperace, převážně bez brždění vozů soupravy. Po nasazení souprav RailJet se na koleji číslo 2 (kolej s převažujícím provozem směrem z Brna do Prahy) se v určitých obdobích jevilo zvýšené boční ojetí kolejnic. Toto ojetí bylo přisuzováno právě soupravám RailJet, které jsou na této koleji sunuty. V rámci výzkumných prací bylo analyzováno tvrzení o možném vlivu jednotek RailJet na zvýšení ojíždění kolejnic.
 • Item
  The Comparison of Dynamic Effects Acting in the Common Crossing and Switch Unit of a Turnout
  (University of Zilina, 2022-07-04) Smutný, Jaroslav; Janoštík, Dušan; Nohál, Viktor
  The paper presents an analysis and comparison of selected dynamic parameters in the common crossing and switch unit of a railway turnout. The paper includes a description of the measurement methodology, the report of mathematical methods used to evaluate the measured data and comparison of selected parameters describing dynamic processes in individual parts of the structure. The paper also includes a mathematical analysis of the lesser-known Hilbert Huang transformation, including its practical application. From the presented case study, practical experience and recommendations for the railway line managers, research organizations and possibly for the wider technical public are derived.
 • Item
  Assessment of dynamic parameters of rail fastening
  (University of Zilina, 2016-08-15) Smutný, Jaroslav; Pazdera, Luboš; Tomandl, Vladimír; Seelmann, Herbert
  The paper is devoted to the analysis and comparison of the dynamic parameters of the rail fastening used in a standard way in the core railway network of the Czech Republic, i.e. the elastic rail fastening Vossloh W 14 and Pandrol FC. The paper also includes the description of the measurement and evaluation method. The conclusion of the paper is devoted to recommendations for further measurement and practical applications.
 • Item
  Sensitivity enriched multi-criterion decision making process for novel railway switches and crossings - a case study
  (Springer, 2021-01-26) Boghani, Hitesh C.; Ambur, Ramakrishnan; Blumenfeld, Marcelo; Saade, Louis; Goodall, Roger M.; Ward, Christopher P.; Plášek, Otto; Gofton, Neil; Morata, Miquel; Roberts, Clive; Dixon, Roger
  Background: Despite their important role in railway operations, switches and crossings (S&C) have changed little since their conception over a century ago. It stands now that the existing designs for S&C are reaching their maximum point of incremental performance improvement, and only a radical redesign can overcome the constraints that current designs are imposing on railway network capacity. This paper describes the process of producing novel designs for next generation switches and crossings, as part of the S-CODE project. Methods: Given the many aspects that govern a successful S&C design, it is critical to adopt multi criteria decision making (MCDM) processes to identify a specific solution for the next generation of switches and crossings. However, a common shortcoming of these methods is that their results can be heavily influenced by external factors, such as uncertainty in criterium weighting or bias of the evaluators, for example. This paper therefore proposes a process based on the Pugh Matrix method to reduce such biases by using sensitivity analysis to investigate them and improve the reliability of decision making. Results: In this paper, we analysed the influences of three different external factors, measuring the sensitivity of ranking due to (a) weightings, (b) organisational and (c) discipline bias. The order of preference of the results was disturbed only to a minimum while small influences of bias were detected. Conclusions: Through this case study, we believe that the paper demonstrates an effective case study for a quantitative process that can improve the reliability of decision making.