2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 491
 • Item
  Inovace výroby CNC obrábění diskovitých součástí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Křupka, Marek; Píška, Miroslav; Humár, Anton
  Optimální volba řezných podmínek, stejně tak jako řezného nástroje, má výrazný vliv na kvalitu obráběné součásti a je základním parametrem ke snížení nákladů výroby. Tato práce se věnuje CNC soustružení talířových pružin a jejím cílem je inovovat výrobu součásti z materiálu 51CrV4, zejména pomocí aplikace nových řezných nástrojů a použitím vyšších řezných rychlostí. Bude provedeno porovnání čtyř výrobců řezných nástrojů z hlediska dosažené jakosti povrchu, dráhy špičky nástroje a obrobeného objemu materiálu. Bylo experimentálně ověřeno, že námi navrhovaný nástroj dosáhl nejlepšího výsledku.
 • Item
  Vliv tvaru výstupní hrany lopatkové mříže na parametry hydraulického stroje
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Pospíšil, Dan; Rudolf, Pavel; Skoták, Aleš
  Diplomová práce se zabývá možností zjednodušení výpočtu hydraulického stroje díky převedení trojrozměrné geometrie do roviny. Cílem práce je vytvořit úpravy výstupní hrany lopatkové mříže a zjistit jejich vliv na hydraulické parametry stroje.
 • Item
  Využití tlakovzdušné flotace pro terciární stupeň čištění odpadních vod
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Čmaradová, Miroslava; Houdková, Lucie; Chládková, Helena
  Diplomová práce je zaměřena do oblasti čistění odpadních vod. Je zde řešena možnost využití flotace k odstraňování sraženiny fosforu vznikající při terciárním čištění odpadní vody. První část práce je věnována obecnému popisu čištění odpadních vod, dále je zde popsána flotace jako separační technologie a srážení fosforu. Druhá část práce je zaměřena prakticky. Popisuje experimentální zařízení použité pro srážení fosforu a následné odstraňování sraženiny flotací, průběh experimentů a získané výsledky.
 • Item
  Nastavitelný rozchod kol zadní nápravy traktoru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Šíbl, Michal; Dundálek, Radim; Slezák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem nastavitelného rozchodu kol zadní nápravy traktoru ve společnosti Zetor Tractors a.s. Na začátku je přehled konstrukcí nastavitelného rozchodu kol jiných světových výrobců traktorů. Následuje vlastní konstrukční činnost od výběru varianty po konečný návrh. Práce obsahuje potřebné výpočty celého zařízení. Součástí je také výpočtová analýza napětí a deformace významné části konstrukce s využitím numerického přístupu metody konečných prvků (MKP) a výkresová dokumentace navrhovaného stavěcího zařízení.
 • Item
  Řešení technologie součásti "stopka"
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Dudek, Milan; Kalivoda, Milan; Prokop, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na návrh změny technologického postupu výroby součásti stopka, návrh vyměnitelných břitových destiček, které mají být používány pro novou variantu technologického postupu a jejich porovnání na základě trvanlivosti získané z vydaných zkušebních zakázek. Podle získaných výsledků jsou navrženy jak vhodné vyměnitelné břitové destičky, tak i řezné podmínky pro novou variantu technologického postupu. Je provedeno vyhodnocení jakosti a vyčíslení úspor nové varianty technologického postupu.