Využití tlakovzdušné flotace pro terciární stupeň čištění odpadních vod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena do oblasti čistění odpadních vod. Je zde řešena možnost využití flotace k odstraňování sraženiny fosforu vznikající při terciárním čištění odpadní vody. První část práce je věnována obecnému popisu čištění odpadních vod, dále je zde popsána flotace jako separační technologie a srážení fosforu. Druhá část práce je zaměřena prakticky. Popisuje experimentální zařízení použité pro srážení fosforu a následné odstraňování sraženiny flotací, průběh experimentů a získané výsledky.
The thesis is focused on the area of wastewater treatment. There is a solution possibility of using flotation for the removal of phosphorus precipitates formed during the tertiary treatment of wastewater. The first part is devoted to a general description of wastewater treatment, there is also described as a flotation separation technology and precipitation of phosphorus. The second part is practically oriented. It describes the experimental equipment used for the precipitation of phosphorus and subsequent removal of the precipitate flotation, during the experiment and the results obtained.
Description
Citation
ČMARADOVÁ, M. Využití tlakovzdušné flotace pro terciární stupeň čištění odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Procesní inženýrství
Comittee
Ing. Jan Pokorný, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Medek, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (člen) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO