Řešení technologie součásti "stopka"

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na návrh změny technologického postupu výroby součásti stopka, návrh vyměnitelných břitových destiček, které mají být používány pro novou variantu technologického postupu a jejich porovnání na základě trvanlivosti získané z vydaných zkušebních zakázek. Podle získaných výsledků jsou navrženy jak vhodné vyměnitelné břitové destičky, tak i řezné podmínky pro novou variantu technologického postupu. Je provedeno vyhodnocení jakosti a vyčíslení úspor nové varianty technologického postupu.
This thesis is focused on proposal of new version of production proces of part stem-arbor, proposal of suitable edge tools, which should be used for new verion of production proces a their comparison based on their lifetime. The lifetime has been got from brought out sample production order. There is based on these results suitable edge tools and cutting conditions during machining according to new version of production proces. There is evaluated either quality control or figured out savings in production.
Description
Citation
DUDEK, M. Řešení technologie součásti "stopka" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Skopal, CSc. (člen) Ing. Petr Valášek (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. 1. Co znamená pojem nejoptimálnější hodnota trvanlivosti? 2. Popište blíže vztah pro výpočet celkových nákladů. 3. Co znamená pojem tolerance a jak jste ji na vaší součásti volil? V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO