2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 439
 • Item
  Ocenění společnosti s r.o. JV DÝHY
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Valeský, Martin; Zinecker, Marek; Vébr, Jan
  Cílem této diplomové práce je vypracovat ocenění vybraného podniku pro účely jeho vedení. Práce je rozdělena do dvou tematických okruhů. První literární část obsahuje teoretický základ pro oceňování podniků. Obsahuje metodické postupy strategické, finanční analýzy a analýzu generátorů hodnoty. Praktická část aplikuje teoretické metody při ocenění konkrétního podniku. Výsledná hodnota podniku je stanovena pomocí vybraných výnosových metod DCF entity a EVA.
 • Item
  Rozvoj komunikace pro posílení konkurenceschopnosti značky
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Paprskářová, Iva; Zich, Robert; Suchopárová, Mariana
  Předmětem této diplomové práce je návrh rozvoje marketingové komunikace pro posílení konkurenceschopnosti značky ve společnosti zaměřující se na rychloobrátkové zboží. Konkrétně se jedná o potravinovou značku Knorr společnosti Unilever. První část práce obsahuje teoretický základ pro zpracování dané problematiky. V praktické části jsem zhodnotila současnou marketingovou komunikaci a mimo jiné využila SWOT, PEST a Porterovu analýzu. Na základě analýz současného stavu jsem navrhla zlepšení marketingové komunikace včetně podkladů časové, nákladové a rizikové analýzy.
 • Item
  Hodnocení výkonnosti dodavatelského řetězce u společnosti Dahlhausen CZ., s.r.o.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Štarha, Jan; Bartoš, Vojtěch; Konečná, Eva
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření výkonnosti v dodavatelských řetězcích. Provádí analýzu dodavatelského řetězce u společnosti Dahlhausen CZ, s.ro. Detailně se potom zaměřuje na vytvoření nového rámce pro hodnocení výkonnosti dodavatelů této společnosti.
 • Item
  Analýza firmy vybranými metodami
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Jandová, Jana; Hanušová, Helena; Beranová,, Michaela
  Diplomová práce se zabývá analýzou společnosti vybranými metodami, jejichž účelem je získat komplexní informace a pohled na společnost z různých pohledů. Vysvětlena jsou teoretická východiska jednotlivých analýz a základní teoretické pojmy. Obsahuje vlastní návrhy a doporučení podporující další rozvoj společnosti.
 • Item
  Návrh rozvoje marketingové komunikace HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Vaník, Jiří; Mráček, Pavel; BA, Petr Mazánek,
  Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci hokejového klubu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, jejíž součástí je komunikace s diváky, fanoušky a propagace reklamních partnerů klubu. Obsahuje návrh rozvoje této marketingové komunikace se zaměřením na komunikaci s fanoušky. Využívá k tomu zlepšení stávajících používaných nástrojů i procesů, ale zároveň i nové, moderní směry marketingové komunikace. Nov návrh by měl přispět k větší atraktivitě a zlepšenému vnímání marketingové komunikace klubu i klubu samotného.