Konsolidovaná účetní závěrka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce zpracovává problematiku konsolidované účetní závěrky, její náležitosti, metody konsolidace a vylučování vzájemných vztahů. Na základě teoretických poznatků je stanoven konsolidační celek a zpracována konsolidovaná účetní závěrka. Na základě finanční analýzy konsolidované účetní závěrky je založeno hodnocení a návrhy pro zlepšení finanční situace konsolidačního celku.
This diploma thesis deals with consolidated financial statements, their requirements, methods of consolidation and elimination of mutual relations. The consolidation group and consolidated financial statements are established on the basis of theoretical knowledge. The evaluation and suggestions for improvement of financial situation of consolidation group is based on financial analysis of consolidated financial statements.
Description
Citation
CEBÁKOVÁ, A. Konsolidovaná účetní závěrka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a finanční řízení podniku
Comittee
Prof. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-07
Defence
Ing. Svirák: Pokoušeli se získat nějaké zakázky, nebo byli pasivní? - odpovězeno Doc. Fedorová: Jaká je průměrná doba životnosti společnosti? - odpovězeno Doc. Fedorová: Kde jste se dostala k vlastnickým údajům? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO