Koncepce pohonného ústrojí hybridního motocyklu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hybridní motocykly představují potenciál ve snížení spotřeby paliva a emisí motocyklů, ale také ve zvýšení celkových výkonnostních parametrů při zachování původního hnacího agregátu. Tato práce je zaměřena na návrh konstrukčního řešení hybridního pohonu motocyklu KTM RC 390 a jeho simulaci v různých provozních režimech. Model hybridního ústrojí je srovnáván s modelem konvenčního motocyklu a jsou sledovány rozdíly obou koncepcí pohonu. Provedené simulace prokázaly lepší akceleraci a nižší spotřebu paliva u hybridní koncepce u většiny testů s výjimkou dálničního provozu. Největší rozdíl ve spotřebě paliva se projevil v městském provozu, kde se použití hybridního motocyklu ukázalo jako vhodné.
Hybrid motorcycles represent opportunity in reducing fuel consumption and emissions of motorcycles, but also in increasing overall performance parameters while preserving the original propulsion unit. The thesis deals with the design solution of a hybrid motorcycle and its simulation in various operating modes. The model is compared to a conventional motorcycle model, and the differences between both concepts are observed. Simulations have shown higher acceleration and lower fuel consumption in the hybrid concept for most tests, except for highway traffic. The largest difference in fuel consumption of hybrid motorcycle was evident in urban traffic, where the use of a hybrid motorcycle proved to be suitable.
Description
Citation
ŠMAK, M. Koncepce pohonného ústrojí hybridního motocyklu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Rada Aleš, Ing. Ph.D. (člen) Zapletal František, Ing. Ph.D. (člen) Trusík Vojtěch, Ing. (člen) Uzlík Václav, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky své závěrečné práce. Následně zodpověděl otázky oponenta. Dále odpovídal na otázky členů komise: Existuje i přestavěný model motorky? Zodpovězeno Jak je realizováno spojení spalovacího motoru a elektromotoru? Zodpovězeno Kde jsou umístěny baterie? Zodpovězeno Jak se řeší emise u motorek? Zodpovězeno Jaká je konkurence mezi hybridními motocykly? Zodpovězeno Jak probíhala tvorba modelu v GT-Suite? Zodpovězeno Jaké jsou hraniční podmínky stanovených jízdních cyklů? Zodpovězeno Jaký je zdroj prezentovaných cen jednotlivých součástí? Zodpovězeno Je možné používat motory nezávisle na sobě? Zodpovězeno Je provoz hybridního motocyklu ekonomičťejší než provoz motocyklu se spalovací motorem? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO