Periodická řešení diferenciálních rovnic v modelování pohybu mechanických soustav

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá modelováním pohybu mechanických soustav pomocí diferenciálních rovnic. Mechanickou soustavu představuje nabité kyvadlo přitahované dvěma nabitými částicemi. Práce je zaměřena na analýzu diferenciální rovnice popisující pohyb kyvadla, zejména na singulární body dané rovnice. Určujeme jejich počet, typ a stabilitu. Na základě hodnot parametrů mechanické soustavy se singulární body liší, pro každý případ jsou vykresleny fázové portréty.
This thesis focuses on modelling the motion of mechanical systems using differential equations. The mechanical system is represented by a charged pendulum attracted by two charged particles. The thesis deals with the analysis of the differential equation describing the motion of the pendulum, in particular the singular points of the studied equation. We determine their number, type and stability. Based on the values of the parameters of the mechanical system, the singular points differ, phase portraits are drawn for each case.
Description
Citation
KOUKALOVÁ, K. Periodická řešení diferenciálních rovnic v modelování pohybu mechanických soustav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) Mgr. et Mgr. Aleš Návrat, Ph.D. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce na téma Periodická řešení diferenciálních rovnic v modelování pohybu mechanických soustav. Otázka oponenta doc. Ing. Luďka Nechvátala, Ph.D. (Co opravňuje k tvrzení, že diskkutovaný singulární bod je stabilní střed )byly zodpovězeny uspokojivě. Otázky komise na přesah do Hamiltonovské mechaniky, analytický důkaz periodicity pohybu a podrobnější popis scénáře se 7 singulárními body byly zodpovězeny uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO