Plánování trasy bezpilotních letounů pomocí evolučních algoritmů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o problematice optimalizace tras bezpilotních letounů v 3D prostoru. Je tvořena rešerší současných znalostí této problematiky a implementací programu s grafickým rozhraním, který dokáže vytvořit optimalizovanou trasu pomocí algoritmů Artificial Bee Colony, Particle Swarm Optimalization a Whale Optimalization Algorithm. Následně byla v programu provedena série simulací, v nichž se jako nejvýkonnější pro řešení tohoto problému ukázal algoritmus Artificial Bee Colony.
This bachelor thesis deals with the problem of optimizing UAV routes in 3D space. It consists of a review of the current knowledge regarding the issue and the implementation of a program with a graphical interface that can create an optimized route using the Artificial Bee Colony, Particle Swarm Optimization and Whale Optimization Algorithms. Subsequently, a series of simulations were performed using the program, in which the Artificial Bee Colony algorithm proved to be the most effective algorithm in solving this issue.
Description
Citation
MILOŠEVIČ, F. Plánování trasy bezpilotních letounů pomocí evolučních algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Kůdela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda) Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a doplňující dotazy komise (průběh realizace).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO