2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 40
 • Item
  Vnitřní svět
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Chytilová, Michaela; Gabriel, Michal; Vaněk, Vojtěch
  Ve své bakalářské práci se věnuji fenoménu vnitřního světa a projevům kreativity pod vysokým vytížením, tedy „práci po tlakem“. Projekt je koncipován jako vhled do myšlení výtvarníka a snaží se formulovat, jaké procesy se v něm odehrávají, když „prázdně zírá“ do prostoru a když se zdá, že nevnímá své okolí. V práci se snažím zachytit pocit určité izolace od problémů denního světa a rozplynutí se do „divokých představ“ během aktu tvorby.
 • Item
  Sexshop
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Trokhina, Ekaterina; Klodová, Lenka; Jarkovská,, Lucie
  Naše společnost se potýká s nedostatkem sexuálního vzdělávání, což má dopady na psychické i fyzické zdraví a vztahy obecně. V této práci přicházím s řešením v podobě putovní galerie, Sexshop nomad gallery, která si klade za cíl rozbíjet neuvědomované patriarchální modely sexuality, které přejímáme například z mainstreamové pornografie. Danou problematiku – a posléze další témata lidské sexuality – prozkoumáme z pozic umění i společné reflexe, abychom vytvořili prostor pro komunikaci o tématech, která ve společnosti chybí, v místech, kam se institucionalizovaná sexuální osvěta nedostává.
 • Item
  Nemocnice
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Vlachová, Sandra; Kvíčala, Petr; Písaříková, Jana
  Má bakalářská práce nese název Nemocnice. Jedná se o mé vzpomínky z deníkového záznamu, které jsem si v době hospitalizace důkladně zaznamenávala a které jsou poté následně přeneseny na plátno. Jde o myšlenky bolesti, jež se odehrávaly v nemocnici a já tímto textem prezentuji deníkový záznam, z nějž především vychází má malba a poté také technické zaznamenání. Tím nejzazším bodem, který se v této práci pro mne odehrává, je následné trauma. Vypořádání se s jizvami, přijetí sama sebe. Od začátku studia, jsem se věnovala motivům architektury, čisté a jasné barevnosti s jemnými liniemi a geometrickými tvary. Práce byla velmi precizní a jemná. Nyní přicházím s tématem nemocnice, které můj zájem o architekturu spojuje s osobními tématy. Pobytem v ní, traumatem, bolestí. Přičemž se mi vybavuje kniha Umlčené tělo (Murphy 2001), která má neskutečný příběh autorova života před a po jeho nemoci a byla mi tak velkou inspirací.
 • Item
  Exploring the means of collaborative music sharing and its alternatives
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Mikač, Jan; Kubíková, Zuzana; Suchánek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá tématem sdílení, streamování a archivací hudby v internetovém prostředí a návrhem platformy, která je alternativou k těm existujícím. V dnešní době, kdy existuje nespočet streamovacích služeb mi chybí prostor, dedikovaný pro sdílení hudby, bez ohledu na preference právě těchto streamovacích služeb, a to jak ze stran uživatelů, tak i interpretů. Mimo to bych však rád vytvořil prostor i pro smysluplné archivovaní a kategorizaci hudby s maximální možností personalizace pro jednotlivé uživatele. V textu se proto budu věnovat popisu vlastních motivací, inspirací, jednotlivých funkcí, ale také vlastních zkušeností s používáním existujících streamovacích platforem, nebo nástrojům v současnosti široce využívanými, ale také těm, které jsou méně známé a fungují na principech open-source, či jsou user-made. Tyto zkušenosti poté používám jako podklad pro samotný prototyp (pracovní název prototypu – MSP).
 • Item
  Mžitky
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Schrijversová, Tereza; Fišerová, Lucia; Spáčilová Blažková, Kateřina
  Ve své bakalářské práci se autorka zaměří na práci s fotografií rodinného archivu, který užívá v rámci umělecké praxe. Tento archiv zobrazuje autorčinu minulost. Autorka ve své práci bude subjektivně reflektovat možnosti vnímání obrazových vzpomínek, jakožto dvou samostatných, efemérních realit, u kterých nedokážeme potvrdit ani vyvrátit jejich skutečnost. Zároveň se chce vyhnout případné patetičnosti, ke které práce s archivem svádí, i proto bude využívat více médií, než jen samostatnou fotografii. Artificiální prostor, který vytvoří, by měl sloužit k subjektivní kontemplaci nad obrazovým médiem jehož afinita mezi realitou a jistým zvnitřněním popírá výlučnost jen jedné reality. Akcentuje zde jakési zanechání stopy, jejíž vrstevnatost odkazuje k psychologickému vývoji osobnosti v jejích inherentních rysech. Cílem práce bude multimediální instalace využívající nejen estetiky původních kinofilmů. Otevírá se zde tedy možnost práce se samotným filmovým materiálem, jakožto nositelem obrazové informace, tak i jeho digitální kopií. Následné spojení těchto médií, bude přibližovat diváka do intimního nitra samotné autorky. Práce bude realizována v galerijním prostředí, rovněž však může být zasazena do prostředí méně formálního.