2022/3-4

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  Nové předpisy od 21. 6. 2022 do 3. 12. 2022
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12) Bradáč, Albert
 • Item
  Inovativní přístupy v oblasti výcviku a hodnocení řidičského chování jednotek HZS s využitím řidičského simulátoru
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12) Děcký, Petr; Brummerová, Katarína; Klečková, Sára; Trepáčová, Martina;
  Tento článek vychází z dat získaných při naplňování TAČR projektu, jehož cílem bylo ověření vhodnosti pokročilého simulátoru nákladního vozidla pro výcvik strojníků Hasičského záchranného sboru a následné vypracování manuálu práce se simulační technikou v rámci výcviku řízení vozidel HZS. V rámci pilotní studie výcviku strojníků HZS na řidičském simulátoru, která probíhala v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. bylo měřeno množství proměnných. Mezi nejdůležitější proměnné patřila: Vhodnost k samotnému výcviku na simulátorech – náchylnost k simulátorové nevolnosti spojená s užíváním simulátorů obecně, proměnné získané ze softwaru simulátoru popisující charakteristiky jízdy řidičem a fyziologické proměnné. Scénáře pro pilotní studii řidičů byly vytvářeny na základě materiálů dodaných ze strany HZS, zejména statistik nehodovosti tak, aby odrážely nejčastější příčiny nehod strojníků HZS. Zároveň se scénáře odehrávaly v různých prostředích a v různých povětrnostních podmínkách, v nichž se měnily jízdní vlastnosti vozidla. Cílem článku je představení praktického využití výstupů pro výcvik pomocí simulačních technologií na základě provedené pilotní studie, získaných dat a zpětné vazby samotných strojníků. V závěru jsou diskutovány možnosti využití simulátorů pro analýzu dopravních nehod strojníků HZS.
 • Item
  Dvacet let metody RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis)
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12) Lacko, Branislav; Doskočil, Radek
  Článek připomíná historii existence metody RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) v průběhu více než 20 let jejího používání, což je současně jeho hlavním cílem. V jednotlivých kapitolách článek představuje historii metody, její ocenění, principy, přednosti, uživatele a nástin možného dalšího vývoje.+
 • Item
  Road Traffic Accidents in Uganda
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12) Balunywa, Ali
  Accidents occur all over the world in different forms, caused by many factors. Like many developing countries, the rates of accidents are on the rise. I was motivated to write this article to create awareness and also to add my voice to the many others, in order to reduce the road carnage. Accidents cause loss of lives, physical, emotional, social and economic effects for all involved. I carried out a number of interviews and literature review on the subject. I similarly delved into police crime reports and The Traffic and Road Safety Act of 1998. The result of this research is that road accidents can be reduced if drivers can be disciplined and follow the law, road infrastructure networks to cater for the increased vehicular traffic on the narrow roads. This research took me about 50 days which included waiting for return of questionnaires. The survey was supported by Survey Monkey, a free online resource.
 • Item
  Architektonický styl není příliš významným cenotvorným faktorem
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-12) Brandejs, David; Klika, Pavel; Francová, Klára
  Architektonický styl, sloh nebo směr je vlastnost stavby, která diferencuje a identifikuje identitu každé této entity z hlediska architektonické struktury, pozoruhodnosti nebo historie. Jednou z nejvýznamnějších součástí kulturního dědictví a bohatství každého národa jsou národní kulturní památky. Národních kulturních památek, v podobě nemovitých staveb, je v České republice nespočet. Více než polovina objektů je využívána k rezidenčním účelům, tedy k bydlení. V současné době pro tento typ staveb neexistují zcela relevantní oceňovací metody a postupy, které by dokázaly památkovou hodnotu, architektonickou i historickou, zcela zakomponovat do oceňovacího procesu a výsledné tržní hodnoty. Studie vyhodnocuje vliv nejvýznamnějších architektonických stylů, jako možných cenotvorných faktorů bytových jednotek, které jsou součástí památkově chráněných bytových domů. Pro výzkum byly použity cenové údaje realizovaných prodejních cen, získané z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Dále data z Českého statistického úřadu a v neposlední řadě data získaná z databáze Národního památkového ústavu, konkrétně z Památkového katalogu. Po vytvoření dostatečně velké databáze bylo zkoumáno, zda architektonické styly budov ovlivňují tržní hodnotu i výslednou cenu bytových jednotek, které jsou součástí těchto staveb. Výsledky byly zpracovány pomocí statistického vyhodnocení.