Pitva

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Tento bakalářský projekt je zaměřen na zpracování tématu z prostředí digitálních her, kterým je stavba videoherních objektů a virtuálního prostoru. Pro tyto účely byla zvolena existující místnost a zcela záměrně se jedná o přednáškovou místnost na půdě FaVU. Výsledným produktem bakalářského projektu je počítačová aplikace, jejíž pomocí lze procházet virtuálním modelem auly. Digitální technologie dovolí uživateli zcela jiný pohled na již existující místnost. Videoherní principy interaktivity umožní uživateli náhled na obrazové vrstvy, nazývané textury , ze kterých se skládá výsledný vzhled počítačového 3D modelu . Celkové zpracování projektu klade důraz na vizuální sdělovací prostředky, které vyžadují jen malý rozsah textového sdělení směrem k recipientovi. Ten nové informace odkrývá pomocí co nejintuitivnějšího uživatelského rozhraní, díky němuž je mu umožněno s hrou interagovat. Název bakalářské práce Pitva v celkovém pohledu představuje alegorii procesu objevování a odkrývání nových znalostí pomocí rozebrání zkoumaného na části a procházením jeho částí až k samotnému jádru. Místnost pitevny tudíž není pouze dějištěm, ale zároveň dějem samotným.
This bachelor thesis is focused on digital games, namely the creation of game objects and virtual space. An existing room was used as the main object, which was the auditorium at FFA. The outcome of this project is a computer app bringing users the possibility to explore the digital model of the auditorium. The digital technologies are providing us with a completely different point of view regarding the already existing room. The video game's interactive principles allow us to look closer at the image layers, called textures, responsible for the final look of a game object. The emphasis of this project is to communicate mainly with the help of visual language which will reduce the need for greater amount of textual information towards the user. The content can be unlocked by navigation through an intuitive user interface, an ingame tool to control the play. The title "Autopsy" was chosen as an allegory to the process of finding and gaining new information and experience thanks to the dismantling of a researched subject just to its main core. The autopsy room is not just a room, where the action happens, it is the action itself.
Description
Citation
HOFMANN, P. Pitva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) MgA. Marek Meduna, Ph.D. (člen) MgA. Jana Bernartová, Ph.D. (člen) Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (člen) doc. Mgr. Jana Preková (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby student představil svou práci – interaktivní aplikaci představující možnosti 3D modelování virtuálního prostoru. Následně přečetli své posudky vedoucí a oponent práce. Dotazy, které zazněly, se týkaly toho, zda se jedná pouze o didaktickou pomůcku, jak moc je volba prostoru (bývalý pitevna) symbolická v tom slova smyslu, že se jedná o „pitvání“ určité technologie? V diskuzi se řeší otázka, proč v jinak věrně reprezentované místnosti není její aktuální technologické vybavení a projekční plátno? Na dotazy z posudků i rozpravy student věcně opověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO