2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 42
 • Item
  Kdo je designér
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Dohnalová, Kateřina; Kubíková, Zuzana; Staňková, Hana Grulichová
  Do jaké míry je člověk sám o sobě designérem? Kde je hranice, která určuje kdo a proč je designér? Není designér každý z nás? Smyslem bakalářské práce je odpovědět na tyto obecné otázky. Autorka přitom vychází z vlastní dlouhodobé zkušenosti s provozem hospody, kdy se na základě zúčastněného pozorování snaží re-designovat procesy, které jsou základem fungování tohoto místa. Jako zaměstnankyně má větší potenciál vyřešit stávající problémy, které se jí zdají být nesmyslné při výkonu práce, či navrhnout jejich řešení tak, aby byly přívětivější a udržitelnější pro zaměstnance, ale braly by v potaz i zaměstnavatele a komunitu, která dané místo navštěvuje. Dlouholetý zaměstnavatel nebo přizvaný profesionál (designér) danou práci nevykonává, tudíž není schopen adekvátně zhodnotit situaci a navrhnout tak smysluplné řešení.
 • Item
  The Head
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Lopatyuk, Maria; Šrámek, Jan; Jančík, Alexandr
 • Item
  LIDUHLAS
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Chalabalová, Aneta; Ambrůz, Jan; Gravlejs, Ivars
  Sbírám prostřednictvím audionahrávek a online platformem kulturu událostí, kterou se pokouším reflektovat skrze svoji sociální vrstvu, rovněž tak skupinu lidí kteří mi materiál poskytují. Snažím se vyvolat v divákovi určitou sebereflexi a ukázat jiný pohled na problematiku spojenou se zmíněnými tématy. Výstupem je akce/instalace.
 • Item
  Chvění na hraně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Šimurdová, Magdaléna; Ambrůz, Jan; Morys, Oldřich
  Minimalistická site-specific instalace v podzemním prostoru, jejímž tématem je vnímání onoho prostoru a hranice mezi vnitřním a vnějším prostředím / vědomím. Toto rozhraní, obrys skutečnosti, protíná skleněná tyč, jež se stává extenzí obojího. Dualitou omezeného a neomezeného místa, stává se médiem mezi rubem a lícem jedné plochy. Přináší světlo do tmy, vzniká tak pohyb na hraně mezi protikladnými silami, tušení o druhé straně. Skleněná tyč tedy protíná zeď a zprostředkovává fragment z vnějšího prostředí v podobě světelného paprsku / bodu. Vnímání uzavřeného prostoru, jež se zpočátku jeví prázdným, než si divák uvědomí přítomnost všech ostatních. Vzniká tak napětí z překročení sociální intimity. Tento moment podporuje metonymii mezi vnímáním prostoru a vlastního těla. Niternost vědomí a potřeba dotknout se povrchu. Hledáním uvnitř, poznáváme vně.
 • Item
  Blue Box
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Šprincl, Marie; Mazanec, Martin; Jančík, Alexandr
  Bakalářská práce Blue Box navazuje na dlouhodobý projekt, který započal v roce 2013 cestou na východní pobřeží USA. Po mystickém zážitku v newyorské ortodoxní židovské čtvrti a návštěvě veřejného shromáždění Ku Klux Klanu v Gettysburgu, jsem začala kolem mytologie a ideologie xenofobních hnutí vytvářet mystifikační příběh Blue Box. V tématickém ohledu je má práce univerzální zprávou o nebezpečí extremismu v jakékoliv podobě, přičemž svým zaměřením zkoumá podstatu a mechanismy jeho původu a šíření.