Návrh a realizace strategie plánovaní pohybu mobilního robotu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá plánováním pohybu robotu v prostoru a v blízkosti rostlin. Hlavním cílem je realizovat pohyb robota určeného pro provoz ve vnitřních prostorách budov pro zalévání pokojových rostlin. V první části práce jsou rozebrány existující algoritmy pro plánování pohybu a vyhýbání se překážkám. V další části je napsána rešerše zabývající se Frameworkem ROS. Následně jsou popsány jednotlivé pohyby, které robot vykonává a na závěr je provedeno otestování na reálném robotu.
This work is concerned with planning the movement of the robot in space and near plants. The main goal is to realize the movement of a robot designed for operation in indoor areas of buildings for watering indoor plants. In the first part of the thesis, existing algorithms for motion planning and obstacle avoidance are presented. In the next part, a search dealing with Framework ROS is written. The individual movements performed by the robot are then described and testing on the real robot is carried out at the end.
Description
Citation
DOSEDĚL, M. Návrh a realizace strategie plánovaní pohybu mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
RNDr. Vladimír Opluštil (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou diplomovou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k diplomové práci, při které byly položeny následující dotazy: Jak získám mapu neznámého prostředí, jak jste ji získal vy pro svůj experiment. Jak se ve vaší práci projeví výstup ultrazvukového snímače? Probíhá nějaká registrace mezi naplánovanou trasou a reálným průběhem? Podle názoru komise byla úroveň odpovědí, prezentace i samotného textu byla slábá, tak jak jí popisují posudky vedoucího a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO