Finanční plánování výrobní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá finančním plánováním ve výrobní společnosti. Práce je rozdělena na dvě částí - teoretickou a praktickou. V teoretické části je probrána problematika tvorby finančního plánu. V praktické části je provedena analýza vnějších a vnitřních faktorů, jež působí na fungování společnosti a na základě toho je provedeno vyhodnocení současného stavu společnosti, a vypracován návrh finančního plánu ve dvou variantách. Závěrem diplomové práce slouží vyhodnocení a srovnání obou variant finančního plánu.
This diploma thesis deals with the financial planning in a manufacturing company. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part discusses the issue of creating a financial plan. The practical part is an analysis of external and internal factors that affect the functioning of the company. Based on that, an assessment of the current state of the company has been performed and a draft of the financial plan prepared in two options. At the end of the diploma thesis, the assessment and comparison of both variants of the financial plan have been laid out.
Description
Citation
PĚČKOVÁ, T. Finanční plánování výrobní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
otázky oponenta - odpovězeno doc. Bartoš - Proč jste použila index IN95? - Je více přizpůsobený ČR. doc. Bartoš - Vysvětlete vývoj tržeb v průběhu v tab. č. 15 na str. 76 - odpovězeno Ing. Pěta - V tabulce na str. 79 uvádíte hodnoty nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku. Tato položka je v průběhu let neměnná? - Je to zjednodušený předpoklad.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO