Finanční plánování výrobní společnosti

but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - odpovězeno doc. Bartoš - Proč jste použila index IN95? - Je více přizpůsobený ČR. doc. Bartoš - Vysvětlete vývoj tržeb v průběhu v tab. č. 15 na str. 76 - odpovězeno Ing. Pěta - V tabulce na str. 79 uvádíte hodnoty nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku. Tato položka je v průběhu let neměnná? - Je to zjednodušený předpoklad.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRežňáková, Máriacs
dc.contributor.authorPěčková, Tatianacs
dc.contributor.refereeŽižlavský, Ondřejcs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:54:09Z
dc.date.available2022-06-16T06:54:09Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá finančním plánováním ve výrobní společnosti. Práce je rozdělena na dvě částí - teoretickou a praktickou. V teoretické části je probrána problematika tvorby finančního plánu. V praktické části je provedena analýza vnějších a vnitřních faktorů, jež působí na fungování společnosti a na základě toho je provedeno vyhodnocení současného stavu společnosti, a vypracován návrh finančního plánu ve dvou variantách. Závěrem diplomové práce slouží vyhodnocení a srovnání obou variant finančního plánu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the financial planning in a manufacturing company. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part discusses the issue of creating a financial plan. The practical part is an analysis of external and internal factors that affect the functioning of the company. Based on that, an assessment of the current state of the company has been performed and a draft of the financial plan prepared in two options. At the end of the diploma thesis, the assessment and comparison of both variants of the financial plan have been laid out.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationPĚČKOVÁ, T. Finanční plánování výrobní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other143267cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206117
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDlouhodobý finanční pláncs
dc.subjectanalýza vnějšího prostředícs
dc.subjectanalýza vnitřního prostředícs
dc.subjectPESTLE analýzacs
dc.subjectPorterův model pěti silcs
dc.subjectanalýza 7Scs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectplánovaný výkaz zisku a ztrátcs
dc.subjectplánovaná rozvahacs
dc.subjectplánované cash flowcs
dc.subjectvyhodnocení variant finančního plánu.cs
dc.subjectLong-term financial planen
dc.subjectexternal environment analysisen
dc.subjectinternal environment analysisen
dc.subjectPESTLE analysisen
dc.subjectPorter's five forces modelen
dc.subject7S analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectplanned profit and loss statementen
dc.subjectplanned balance sheeten
dc.subjectplanned cash flowen
dc.subjectevaluation of financial plan options.en
dc.titleFinanční plánování výrobní společnostics
dc.title.alternativeFinancial Plannnig of Manufacturing Companyen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-14:00:05cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid143267en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:54:09en
sync.item.modts2022.06.16 08:15:30en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_143267.html
Size:
8.23 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_143267.html
Collections