Návrh změny systému motivace a odměňování zaměstnanců ve vybrané firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá pracovní motivací a spokojeností zaměstnanců ve vybrané firmě. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti motivace, odměňování a spokojenosti zaměstnanců. Analytická část hodnotí současný systém motivace a odměňování zaměstnanců firmy, spokojenost zaměstnanců v oblasti odměňování, pracovních podmínek a mezilidských vztahů na pracovišti a působení vnitřních i vnějších vlivů na daný systém. Na základě provedených analýz jsou navrženy změny současného systému za účelem zvýšení spokojenosti zaměstnanců.
The masterś thesis is focused on the system of work motivation and employee satisfaction in a selected company. The theoretical part defines the basic concepts of motivation, remuneration and employee satisfaction. The analytical part evaluates the current system of motivation and remuneration of the company's employees, employee satisfaction in the field of remuneration, working conditions and interpersonal relationships in the workplace and the effects of internal and external influences on the system. Based on the performed analyzes, changes to the current system are proposed in order to increase employee satisfaction.
Description
Citation
KUZNÍKOVÁ, P. Návrh změny systému motivace a odměňování zaměstnanců ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Matúš Varjan, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-10
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Prof. Koráb: Uvažovala jste o použítí nějakého modelu řízení změn? - odpovězeno Ing. Varjan: Vysvětlete vyšší angažovanost zaměstnanců formou provize v kontextu nehmotné motivace. Jaká konkrétní kritéria by musel splňovat zaměstnanec, aby mohl čerpat benefit bezúročné půjčky? - odpovězeno Ing. Videcká: Kterých pracovníků se bude týkat benefit sick days a jak to ovlivní výrobní firmu? Jakou verzi informačního systému Pohoda chcete využívat? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO