Aktivní stereovidění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá metodou aktivního stereovidění pro přesné měření objektu pokrytého průhlednou vrstvou. Je zde popsána teorie k metodě aktivní triangulace a metodě aktivního stereovidění. Práce dále obsahuje literární rešerši článků zabývajících se kompenzací průhledné vrstvy. Poté v následujících kapitolách je popsán návrh měřicího systému, jeho parametry, kalibrace, postup a vyhodnocení měření. Vývojové prostředí bylo zvoleno prostředí MATLAB.
This thesis deals with active stereo method for measurement of objects with transparent layer. In theoretical part of this thesis is described method of active triangulation and method of active stereo. After that, there is research of articles focused on transparent layer in optical measurement. Next chapters deal proposition of measuring system, it's parameters, calibration, procedure and evaluation of measurement. MATLAB was selected as programming platform.
Description
Citation
DOLEŽAL, M. Aktivní stereovidění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Dokoupil, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Lepka, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) Ing. Ilona Janáková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Student dokončil svou prezentaci. Byly mu položeny následující dotazy: č.1-3: viz posudek oponenta. č.4: Existuje metoda, která by adatptivně po sloupcích hledala střed laserové čáry? č.5: Dotaz na obrázek týkající se triangulace. č.6: Dotaz na souřadný soustavu kamer. č.7: Dotaz na funkci cot, která byla použita ve vzorci 2.12. č.8: Využil jste open source? Student obhájil diplomovou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO