Návrh a realizace řízení a vizualizace demonstrační robotické buňky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řízení a vizualizace demonstrační robotické buňky na vaření kávy. V rámci práce byly vybraný vhodné hardwarové prostředky a byly navržené elektrická schémata zapojení. Hlavní řídicí aplikace v jednodeskovém počítači Raspberry Pi je založena na platformě .NET a multiplatformním GUI frameworku Avalonia. Pro světelnou indikace procesu přípravy kávy byl realizován inteligentní maják na základě řídicí jednotky ESP8266 NodeMCU V2. Práce je taktéž věnována realizaci detekce stavů kávovaru s využitím řídicí desky T-ETH-POE ESP32-WROOM.
The topic of this thesis is the design and implementation of control and visualization of a demonstration robotic cell for coffee brewing. During the work, suitable hardware resources were selected, and electrical wiring diagrams were designed. The main control application on the single-board computer Raspberry Pi is based on the .NET platform and the Avalonia cross-platform GUI framework. An intelligent beacon based on the ESP8266 NodeMCU V2 control unit was implemented to perform light indication of the coffee brewing process. The thesis is also devoted to the implementation of coffee machine status detection using the control board T-ETH-POE ESP32-WROOM.
Description
Citation
KOROTYNSKIY, A. Návrh a realizace řízení a vizualizace demonstrační robotické buňky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Martin Čala, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Student obhájil diplomovou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy oponenta doplněné o dotazy komise: Existuje i .Net verze 5? Vámi řešená aplikace běží na operačním systému Linux?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO