Realizace plošného spoje s vysokorychlostními přenosy dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá problematikou návrhu DPS s vysokorýchlostnými zbernicami a signálovými trasami. Teoreticky popisuje príčiny vzniku problémov spojených s návrhom týchto systémov a ich všeobecné riešenia. Je kladený dôraz na odporúčania pre návrhy systémov s pamäťami DDR3/4 a rozhraním PCIe. V práci je popísané odporúčanie pre každý kritický bod návrhu a ukážkou týchto odporúčaní je navrhnutá DPS s ARM procesorom TI AM6526 na 8-vrstvovom plošnom spoji o formáte "System on module" s veľkosťou 80x60\,mm. Napojenie tohto "SoM" na rozširujúce dosky je riešené cez dvojicu DF40-100DS konektorov a samotný "SoM" obsahuje 4 pamäťové moduly DDR4 rozhranie pre karty Micro-SD, 16GB eMMC pamäte.
This master’s thesis covers the design of PCBs with high-speed buses and signal paths. Theoretically describes the causes of problems associated with the design of these systems and their general solutions. Emphasis is placed on recommendations for system designs with DDR3 / 4 memories and PCIe interface. The work describes the recommendation for each critical point of the design and an example of these recommendations is designed PCB with ARM processor TI AM6526 on an 8-layer printed circuit board in the format "System on module" with a size of 80x60 \, mm. The connection of this "SoM" to the expansion boards is solved via a pair of DF40-100DS connectors and the "SoM" itself contains 4 memory modules DDR4 interface for Micro-SD cards, 16GB eMMC memory.
Description
Citation
ČUNDERLÍK, D. Realizace plošného spoje s vysokorychlostními přenosy dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Baroňák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rudolf Procházka (člen) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Ilgner (člen) Ing. Martin Štůsek, Ph.D. (člen) Ing. Antonín Bohačík (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Student obhájil diplomovou práci s výhradami. Otázky: 1) U obr. 1.4 tvrdíte, že kvůli pahýlu prokovu "dojde ke 100% odrazu". Platí to vždy? Případně jaké podmínky šíření signálu musejí být splněny, aby takový extrémní případ skutečně nastal? 2) Vysvětlete význam řádku "signálové oddělení" v tab. 1.2. Proč je pro Model 1 "vhodné" a pro Model 3 "nevhodné"? Nemělo by to být naopak? Nejsou podobné chyby i v tab. 1.3.?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO