Porovnanie modálnych analýz membránovej konštrukcie

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
This article deals with the comparison of the results of a natural oscillation. It is a membrane, which in one case represents a solitary, articulated structure, in the other case this structure is anchored to a steel frame. In general, boundary conditions are simplified in the calculations, but in dynamic specifically these approximations can negatively affect the results. Therefore, the first variant presents a simplified form and the second variant more accurately complements the real model. The observed characteristics are the basic dynamic parameters: natural frequency, natural period. The aim of this paper is to compare the influence of the secondary structure forming the support system on the overall stiffness, which can significantly contribute to the results of dynamic analyses.
Tento článok sa zaoberá porovnávaním výsledkov vlastného kmitania. Ide o membránu, ktorá v jednom prípade predstavuje osamotenú, kĺbovo podopretú konštrukciu, v druhom prípade je táto konštrukcia doplnená o oceľový rám, do ktorého je uložená. Vo všeobecnosti sa pri výpočtoch zjednodušujú okrajové podmienky, avšak pri dynamike môžu tieto priblíženia negatívne ovplyvniť skúmanú problematiku. Preto prvý variant prezentuje zjednodušenú formu a druhý variant presnejšie dopĺňa predstavu o reálnom modeli. Sledovanými charakteristikami a vlastnosťami sú základné dynamické parametre: vlastná frekvencia, vlastná perióda. Cieľom tohto príspevku je porovnať vplyv okrajovej konštrukcie tvoriacej podperný systém na celkovú tuhosť, ktorá sa môže značne podieľať na výsledkoch v rámci dynamických analýz.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 244-249. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO