Preparation of (001) preferentially oriented titanium thin films by ion-beam sputtering deposition on thermal silicon dioxide

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-04-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Springer US
Altmetrics
Abstract
We propose the ion-beam sputtering deposition providing Ti thin films of desired crystallographic orientation and smooth surface morphology not obtainable with conventional deposition techniques such as magnetron sputtering and vacuum evaporation. The sputtering was provided by argon broad ion beams generated by a Kaufman ion-beam source. In order to achieve the optimal properties of thin film, we investigated the Ti thin films deposited on an amorphous thermal silicon dioxide using X-ray diffraction, and atomic force microscopy. We have optimized deposition conditions for growing of thin films with the only (001) preferential orientation of film crystallites, and achieved ultra-low surface roughness of 0.55 nm. The deposited films have been found to be stable upon annealing up to 300 °C which is often essential for envisaging subsequent deposition of piezoelectric AlN thin films.
Práce se zabývá iontovým naprašováním titanových tenkých vrstev a studiem jejich krystalografie a drsnosti. Tyto parametry obvykle nejsou proveditelné konvenčními metodami magnetronového naprašování nebo vakuového napařování. Naprašování bylo realizováno pomocí Kaufmanova iontové zdroje. Nadeponované tenké vrstvy byly analyzovány pomocí XRD a AFM. Optimalizováním depozičních parametrů bylo dosaženo (001) preferenčně orientovaných krystalitů a velmi nízké drsnosti 0,55 nm. Teplotní stabilita titanových tenkých vrstev byla ověřena do 300 °C pro případné depozice nitridu hliníku, který pro dosažení požadovaných vlastností vyžaduje zahřívání substrátu při depozici.
Description
Citation
Journal of Materials Science. 2016, vol. 51, issue 7, p. 3329-3336.
http://link.springer.com/article/10.1007/s10853-015-9648-y
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO