Fiber Optic Based Distributed Mechanical Vibration Sensing

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-07-13
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
The distributed long-range sensing system, using the standard telecommunication single-mode optical fiber for the distributed sensing of mechanical vibrations, is described. Various events generating vibrations, such as a walking or running person, moving car, train, and many other vibration sources, can be detected, localized, and classified. The sensor is based on phase-sensitive optical time-domain reflectometry (-OTDR). Related sensing system components were designed and constructed, and the system was tested both in the laboratory and in the real deployment, with an 88 km telecom optical link, and the results are presented in this paper. A two-fiber sensor unit, with a double-sensing range was also designed, and its scheme is described. The unit was constructed and the initial measurement results are presented.
Je představen distribuovaný senzorický systém dlouhého dosahu využívající standardní jednovidové optické vlákno pro distirbuované snímání mechanických vibrací. Různé události generující vibrace, jako chodící či běžící osoba, pohybující se automobil, vlak a mnoho dalších zdrojů vibrací mohou být detekovány, lokalizovány a klasifikovány. Senzor je založen na principu fázově citlivé optické reflectometrii v časové oblasti (-OTDR). Příslušné části systému byly navrženy a zkonstruovány, a systém byl testován jak v laboratoních podmínkách, tak i v reálném nasazení, na optické telekomunikační trase dlouhé 88 km, a výsledky jsou uvedeny v tomto článku. Dvouvláknová jednotka s dvojnásobných dosahem byla také navržena a schéma zapojení je popsáno. Jednotka byla zkonstruována a prvotní výsledky měření jsou prezentovány.
Description
Citation
SENSORS. 2021, vol. 21, issue 14, p. 1-19.
https://www.mdpi.com/1424-8220/21/14/4779
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO