Vnímání rychlosti vozidla řidičem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zaobírá problematikou vnímání rychlosti vozidla řidičem, a to bez možnosti kontroly tachometru vozidla. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti vozidel, včetně problematiky konstrukce osobních vozidel. Dále je práce věnována oblasti vnímání člověka, která je také zaměřena na vnímání z pohledu řidiče, pohlaví a řidičských zkušeností. Praktická část se zabývá již samotným návrhem, přípravou a realizací experimentálního měření. Následně je provedeno vyhodnocení naměřených dat, a to z hledisek vybraných faktorů, které by mohly mít vliv na subjektivní odhad rychlosti řidiče. Závěr této práce je také věnován návrhům případných úprav metodiky měření pro další využití.
This diploma thesis deals with the issue of perception of vehicle speed by the driver, without the possibility of checking the vehicle's tachometer. The theoretical part defines the basic concepts of vehicles, including the design of passenger cars. Furthermore, the work is devoted to the field of human perception, which is also focused on perception from the perspective of the driver, gender, and driving experience. The practical part deals with the design, preparation and implementation of experimental measurements. Subsequently, the evaluation of the measured data is performed in terms of selected factors that could affect the subjective estimate of the driver's speed. The conclusion of this work is also devoted to proposals for possible modifications of the measurement methodology for further use.
Description
Citation
FORMANOVÁ, B. Vnímání rychlosti vozidla řidičem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. (člen) doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (člen) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)
Date of acceptance
2021-11-01
Defence
Studentka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací zaměřenou na vnímání rychlosti vozidel. Na otázky členů komise: doc. Drahotský - Byla využita vozidla zkušebních řidičů? Myslíte, že by se změnily závěry s využitím elektromobilů? Jak se dají Vaše závěry využít při činnosti znalce? doc. Vémola - Vysvětlete graf na 9. snímku Vaší prezentace. studentka odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO