Vnímání rychlosti vozidla řidičem

but.committeedoc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. (člen) doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (člen) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)cs
but.defenceStudentka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací zaměřenou na vnímání rychlosti vozidel. Na otázky členů komise: doc. Drahotský - Byla využita vozidla zkušebních řidičů? Myslíte, že by se změnily závěry s využitím elektromobilů? Jak se dají Vaše závěry využít při činnosti znalce? doc. Vémola - Vysvětlete graf na 9. snímku Vaší prezentace. studentka odpověděla.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programExpertní inženýrství v dopravěcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBilík, Martincs
dc.contributor.authorFormanová, Barboracs
dc.contributor.refereeBradáč, Albertcs
dc.date.accessioned2021-11-02T07:54:59Z
dc.date.available2021-11-02T07:54:59Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaobírá problematikou vnímání rychlosti vozidla řidičem, a to bez možnosti kontroly tachometru vozidla. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti vozidel, včetně problematiky konstrukce osobních vozidel. Dále je práce věnována oblasti vnímání člověka, která je také zaměřena na vnímání z pohledu řidiče, pohlaví a řidičských zkušeností. Praktická část se zabývá již samotným návrhem, přípravou a realizací experimentálního měření. Následně je provedeno vyhodnocení naměřených dat, a to z hledisek vybraných faktorů, které by mohly mít vliv na subjektivní odhad rychlosti řidiče. Závěr této práce je také věnován návrhům případných úprav metodiky měření pro další využití.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the issue of perception of vehicle speed by the driver, without the possibility of checking the vehicle's tachometer. The theoretical part defines the basic concepts of vehicles, including the design of passenger cars. Furthermore, the work is devoted to the field of human perception, which is also focused on perception from the perspective of the driver, gender, and driving experience. The practical part deals with the design, preparation and implementation of experimental measurements. Subsequently, the evaluation of the measured data is performed in terms of selected factors that could affect the subjective estimate of the driver's speed. The conclusion of this work is also devoted to proposals for possible modifications of the measurement methodology for further use.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationFORMANOVÁ, B. Vnímání rychlosti vozidla řidičem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132016cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201806
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVnímánícs
dc.subjectrychlostcs
dc.subjectřidičcs
dc.subjectvozidlocs
dc.subjectodhadcs
dc.subjectPerceptionen
dc.subjectspeeden
dc.subjectdriveren
dc.subjectvehicleen
dc.subjectestimationen
dc.titleVnímání rychlosti vozidla řidičemcs
dc.title.alternativePerception of vehicle speed by driveren
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-11-01cs
dcterms.modified2021-11-01-16:08:54cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbid132016en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:14:08en
sync.item.modts2021.11.12 21:54:01en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidelcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
1.71 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_132016.html
Size:
10.09 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_132016.html
Collections