Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor: Advanced Possibilities in Direct Electronic Control of First-Order Filter

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-13
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Kaunas University of Technology
Altmetrics
Abstract
A modified version of voltage differencing current conveyor (VDCC) and its performance in detail is presented in this paper. Modified VDCC, so-called z-copy controlled gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC), offers interesting features from adjustability point of view. The active element allows independent electronic control of three adjustable parameters: intrinsic resistance of current input terminal, transconductance and current gain of the output stage which is not possible in case of conventional VDCC. The characteristics of proposed CMOS implementation designed using TSMC LO EPI 0.18 um technology process parameters are shown and discussed. Simple application in reconfigurable reconnection-less first-order voltage-mode multifunctional filter is shown and verified by SPICE simulations and experimentally. The filter tuning and change of the transfer function type is allowed by the controllable parameters of the ZC-CG-VDCC.
V článku je prezentována modifikovaná verze proudového konvejoru s napěťovou diferencí (VDCC) a jeho podrobné vlastnosti. Modifikovaný VDCC, tzv. z-copy controlled gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC) nabízí zajímavé vlastnosti především z pohledu elektronického řízení. Aktivní prvek dovoluje nezávislé elektronické řízení tří nastavitelných parametrů: intrinzického odporu proudového vstupního terminálu, transkonduktanci a proudový zisk výstupní sekce, což není umožněno v případě konvenčního VDCC. Jsou zde ukázány a rozebrány charakteristiky CMOS implementace navržené s modely procesu TSMC LO EPI 0.18 um. S modelem byla vytvořena a simulacemi i experimentálně (behaviorální model) ověřena jednoduchá aplikace rekonfigurovatelného multifunkčního filtru prvního řádu v napěťovém módu. Nezávisle nastavitelnými parametry ZC-CG-VDCC je umožněno ladění filtru i změna typu přenosu bez nutnosti fyzického přepojení vstupního nebo výstupního bodu obvodu.
Description
Citation
Elektronika Ir Elektrotechnika. 2014, vol. 20, issue 6, p. 77-83.
http://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/7272/3690
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO