2008

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 468
 • Item
  Optimalizovaný termodynamický senzor na bilančním principu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Řezníček, Michal; Szendiuch, Ivan; Jankovský, Jaroslav
  Tato práce se zabývá využitím bilančních termodynamických senzorů jako náhrady řešení s klasickými teplotními senzory.
 • Item
  Tlakový senzor typu MEMS využívající nanokompozity
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Šeda, Miroslav; Ficek, Richard; Musil, Vladislav
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními technologickými operacemi výroby MEMS (Mikro-elektro-mechanických systémů). Dále jsou v této práci zmíněny vlastnosti a výroba CNTs (uhlíkových nanotrubic), které jsou použity pro výrobu kapacitního tlakového senzoru.
 • Item
  Bezdrátový přenos dat ze senzorů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Kičina, Andrej; Biolková, Viera; Maršálek, Roman
  Diplomová práca je zameraná na bezdrôtový prenos dát zo senzorov. Sú v nej popísané rôzne štandardy bezdrôtového prenosu dát pre potenciálne využitie a možnosti realizácie rozhrania medzi dátami zo senzoru a ich prenosom. Ťažisko práce je v detailnom popise celého systému spolu s vytvorenými obslužnými programami. V závere sú zhrnuté dosiahnuté vlastnosti realizácie.
 • Item
  Analýza alternací vlny T v jazyce C
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Poul, Radek; Rychtárik, Milan; Vítek, Martin
  Tato práce se zabývá detekcí alternací vlny T. Alternace vlny T v signálu EKG je považována jako ukazatel elektrické nestability srdce ve fázi jeho repolarizace, nastává zvýšené riziko vzniku fibrilací komor a náhlé srdeční smrti. Cílem této práce je seznámit se s metodami detekce alternací vlny T. Především prostudovat spektrální metodu a spektrální metodu v modifikaci pro průběžné odečítání hodnot v čase (sliding window). Navrhnout detektor komplexu QRS a lokalizovat vlnu T. Provést detekci TWA pomocí spektrální metody i modifikované spektrální metody. Tento návrh realizovat v jazyce C v odpovídajícím uživatelském prostředí.
 • Item
  Systém pro zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách (Pseudocolor)
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Kaděrka, Petr; Říčný, Václav; Kratochvíl, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o možnostech zobrazení černobílých snímků v nepravých barvách (Pseudocolor). Jsou zde rozebrány a popsány jednotlivé metody jak softwarové tak hardwarové a je navrženo detailní blokové schéma systému Pseudocolor. Toto blokové schéma je vytvořeno na základě získaných teoretických informací. V diplomové práci jsou popsány jednotlivé funkční bloky schématu a jsou také realizovány jejich obvodové návrhy. Některé z funkčních bloků jsou odsimulovány programem PSpice a jsou k nim přiloženy odpovídající průběhy signálu. Dále je provedena vhodná volba aktivních i pasivních součástek, ze kterých je vytvořeno celkové zapojení systému Pseudocolor. Jsou zde uvedeny všechny podklady pro realizaci zařízení – oboustranný výkres plošného spoje, rozložení a rozpiska součástek.