Systém pro zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách (Pseudocolor)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce pojednává o možnostech zobrazení černobílých snímků v nepravých barvách (Pseudocolor). Jsou zde rozebrány a popsány jednotlivé metody jak softwarové tak hardwarové a je navrženo detailní blokové schéma systému Pseudocolor. Toto blokové schéma je vytvořeno na základě získaných teoretických informací. V diplomové práci jsou popsány jednotlivé funkční bloky schématu a jsou také realizovány jejich obvodové návrhy. Některé z funkčních bloků jsou odsimulovány programem PSpice a jsou k nim přiloženy odpovídající průběhy signálu. Dále je provedena vhodná volba aktivních i pasivních součástek, ze kterých je vytvořeno celkové zapojení systému Pseudocolor. Jsou zde uvedeny všechny podklady pro realizaci zařízení – oboustranný výkres plošného spoje, rozložení a rozpiska součástek.
This diploma thesis treats the possibilities of the black-white picture depiction in pseudo colors (Pseudocolor). The individual methods, software or hardware are described there and the detailed block scheme of the system Pseudocolor is suggested. The block scheme is created on the basis of gained theoretical knowledge. In the thesis, individual functional blocks of the scheme are described and their circuit designs are realized. Some of the functional blocks are simulated by the PSpice program and accompanied by corresponding signal process data. The suitable choice of the active and passive components is performed, from which the general integration of the system Pseudocolor is made. All the source materials for the realization of the device are given there – double-sided drawing of the printed circuit, layout and specification of the components.
Description
Citation
KADĚRKA, P. Systém pro zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách (Pseudocolor) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (člen) Ing. Roman Tkadlec, Ph.D. (člen) Ing. Josef Soldán, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO