Číslo 03, ročník II

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Recenze učebnice makroekonomie
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12) Škapa, Stanislav
  Kniha Jitky Kloudové „Makroekonomie – základní kurz“ seznamuje čtenáře s problematikou makroekonomických vztahů a souvislostí, pojmů a nezbytných teoretických základů nutných pro makroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu o fungování hospodářství. Kniha představuje organické spojení teoretických východisek a metodologických postupů v procesu analýzy reálných jevů z makroekonomického prostředí a přináší tak čtenáři ucelený obraz moderní makroekonomie.
 • Item
  Low supply of core labour like limit factor of the growth the factory
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12) Luňáček, Jiří
  All companies act under the impact of allocation of manufacturing factors. Despite noticeable modernisation and automation of manufacturing processes, human labour still remains an indispensable manufacturing factor. At present, some industries face a low labour supply. Theoretical economics sees several possibilities of eliminating such facts. They can be modelled on the choice of a suitable company that is affected by such facts. In order to eliminate these unfavourable facts, the company has a chance to focus on a change in its strategy. This consists in changes of wage rates.
 • Item
  Moderné prístupy v riadení podnikov – projektové riadenie
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12) Chovanová, Henrieta
  V článku sú interpretované výsledky prieskumu, ktorý sa týkal úrovne uplatňovania projektového riadenia v slovenských priemyselných podnikoch (2003-2007). Prieskum na Slovensku je doplnený aj o výsledky výskumov zahraničných subjektov.
 • Item
  Klíčové aspekty pojímání konkurence ve strategickém řízení konkurenceschopnosti firmy
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12) Zich, Robert
  Problematiku vymezení konkurence lze označit za klíčovou z pohledu strategického řízení konkurenceschopnosti firem. Samotné vymezení pojmu konkurence tak není otázkou nalezení jediné správné definice, jako spíše nalezení souvisejících témat spojených jednotícím prvkem strategického řízení konkurenceschopnosti. Ekonomické, manažerské a právní vymezení je tak spíše jen výchozím rámcem diskuse.
 • Item
  Pozícia štíhlej logistiky v riadení štíhlej organizácie
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12) Vidová, Helena
  Každá doba prináša so sebou zmeny rôzneho charakteru, ktoré sa viac alebo menej podpisujú na spôsobe riadenia tej – ktorej organizácie. Či už sú to snahy o úplnú informatizáciu firmy, nulovú nepodarkovosť, minimalizáciu zásob, pozitívny vývoj dodávateľko – odberateľských vzťahov, rozvoj znalostného potenciálu firmy ako aj mnohých iných, zakaždým to prináša so sebou snahy v mnohom sa uskromniť ale zároveň sa aj v mnohom posúvať ďalej ako naša konkurencia. Snahy o skĺbenie niektorých optimalizačných prístupov a rozvoj možností podniku sa snaží dosiahnuť filozofia štíhlosti, aplikovaná tak na úrovni administratívnej, vývojovej, výrobnej či logistickej.