Recenze učebnice makroekonomie

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Abstract
Kniha Jitky Kloudové „Makroekonomie – základní kurz“ seznamuje čtenáře s problematikou makroekonomických vztahů a souvislostí, pojmů a nezbytných teoretických základů nutných pro makroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu o fungování hospodářství. Kniha představuje organické spojení teoretických východisek a metodologických postupů v procesu analýzy reálných jevů z makroekonomického prostředí a přináší tak čtenáři ucelený obraz moderní makroekonomie.
Description
Keywords
Citation
Trendy ekonomiky a managementu. 2008, II, č. 3, s. 88-89. ISSN 1802-8527.
http://www.fbm.vutbr.cz/cs/fakulta/vedecky-casopis/aktualni-cislo/539-cislo3
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
DOI
Citace PRO