Klíčové aspekty pojímání konkurence ve strategickém řízení konkurenceschopnosti firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Abstract
Problematiku vymezení konkurence lze označit za klíčovou z pohledu strategického řízení konkurenceschopnosti firem. Samotné vymezení pojmu konkurence tak není otázkou nalezení jediné správné definice, jako spíše nalezení souvisejících témat spojených jednotícím prvkem strategického řízení konkurenceschopnosti. Ekonomické, manažerské a právní vymezení je tak spíše jen výchozím rámcem diskuse.
Description
Citation
Trendy ekonomiky a managementu. 2008, II, č. 3, s. 68-74. ISSN 1802-8527.
http://www.fbm.vutbr.cz/cs/fakulta/vedecky-casopis/aktualni-cislo/539-cislo3
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
DOI
Citace PRO