Pozícia štíhlej logistiky v riadení štíhlej organizácie

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Abstract
Každá doba prináša so sebou zmeny rôzneho charakteru, ktoré sa viac alebo menej podpisujú na spôsobe riadenia tej – ktorej organizácie. Či už sú to snahy o úplnú informatizáciu firmy, nulovú nepodarkovosť, minimalizáciu zásob, pozitívny vývoj dodávateľko – odberateľských vzťahov, rozvoj znalostného potenciálu firmy ako aj mnohých iných, zakaždým to prináša so sebou snahy v mnohom sa uskromniť ale zároveň sa aj v mnohom posúvať ďalej ako naša konkurencia. Snahy o skĺbenie niektorých optimalizačných prístupov a rozvoj možností podniku sa snaží dosiahnuť filozofia štíhlosti, aplikovaná tak na úrovni administratívnej, vývojovej, výrobnej či logistickej.
Description
Citation
Trendy ekonomiky a managementu. 2008, II, č. 3, s. 62-67. ISSN 1802-8527.
http://www.fbm.vutbr.cz/cs/fakulta/vedecky-casopis/aktualni-cislo/539-cislo3
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
DOI
Citace PRO