Inteligentní manipulace s laboratorními objekty pomocí robotu ABB YuMi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem diplomové práce je návrh laboratorního stanoviště a řídícího programu obsluhovaného pomocí kaloborativního robota IRB 14000 YuMi s využitím integrované kamery efektoru k identifikaci laboratorních objektů a řízení průběhu úlohy. V úvodní části jsou stručně představeni kolaborativní roboti, detailněji je popsán IRB 14000, na kterém je úloha realizována, a vývojové prostředí RobotStudio spolu s nadstavbou IntegratedVision. Následující kapitoly popisují samotnou laboratorní úlohu, její řešení a testování navrženého programu.
The aim of the master thesis is to design a laboratory station and a control program operated by a collaborative robot IRB 14000 YuMi using an integrated effector camera to identify laboratory objects and control the progress of the task. In the introductory part, collaborative robots are briefly introduced, the IRB 14000 on which the task is implemented and the RobotStudio development environment together with the IntegratedVision extension are described in more detail. The following chapters describe the laboratory task itself, its solution and testing of the designed program.
Description
Citation
NEVŘIVA, V. Inteligentní manipulace s laboratorními objekty pomocí robotu ABB YuMi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. (člen) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student obeznámil komisi s obsahem a výsledky své DP. Vedoucí DP, po přečtení posudku, okomentoval práci a zdůraznil její výhody. Následně student reagoval na dotazy oponenta DP a členů komise. Další dotazy komise: prof. Sekanina: Existuje vývojové prostředí k Vašemu robotu? Pracnost řešení (programu), rozsah DP by mohl být větší. doc. Matoušek: Připomenul, že se jedná o novinku, nebyl pro to support a toto bylo na úkor rozsahu práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO