Automatizovaný systém pro skenování konstrukčních dílů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh automatizovaného systému pro skenování konstrukčních dílů pro účely inspekce jejich rozměrů a tolerancí. Teoretický úvod poskytuje čtenáři základní informace týkající se tématu 3D skenování. Práce obsahuje rovněž návrhu vlastní skenovací sestavy. Největší pozornost je věnována návrhu programu využívajícím knihovnu PCL. Cílem programu je automatické zpracování dat ze 3D skeneru a vyhodnocení požadovaných rozměrů naskenovaného konstrukčního dílu. Závěrečná část práce se věnuje testování navrženého řešení.
The aim of this thesis is to design an automated scanning system for components for the purpose of inspecting their dimensions and tolerances. The theoretical introduction provides the reader with basic information on the topic of 3D scanning. The work also includes the design of own scanning system. The greatest attention is paid to the design of a program using the PCL library. The aim of the program is automatic processing of data from a 3D scanner and evaluation of the required dimensions of the scanned component. The final part of the work is devoted to testing the proposed solution.
Description
Citation
HŘIB, J. Automatizovaný systém pro skenování konstrukčních dílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-08
Defence
Student obhájil diplomovou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy: - Co sloužilo jako referenční model pro porovnání naměřených dat? - Proč použít / nepoužít lineární motor?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO