The Dynamic Pilot Behavioral Models

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-11-26
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
This paper presents an analysis of dynamic human behavioral models focused on the action of pilots during flight. The linear dynamic models are used for the approximation of human behavior. Although, at present, the Tustin – McRuer model is the most widely applied tool, there are viable alternatives embodied in the precision model or the variants proposed by Tustin and Gross. All the models are considered and briefly described in this article. A substantial portion of the paper contains a simulation-based comparison of the discussed models, whose parameters are based on real measurements on a flight simulator.
Tento článek prezentuje analýzu dynamických modelů chování člověka zaměřených na řídicí akce pilotů během letu. Lineární dynamické modely jsou použity pro aproximaci lidského chování. I když v současné době je nejpoužívanějším nástrojem Tustin-McRuerův model, existují i další modely popisující lidské chování, tzv. Precission model a Gross model. Všechny tyto modely jsou stručně popsány. Další část práce obsahuje simulace založené na srovnání diskutovaných modelů, jejichž parametryvychází z reálných měření provedených na leteckém simulátoru.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2015, vol. 100, issue 1, p. 1192-1197.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581500510X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO