Trendy ekonomiky a managementu

ISSN: 1802-8527

Vydává: Fakulta podnikatelská VUT v Brně

Šéfredaktorka: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.

Web: https://trends.fbm.vutbr.cz/index.php/trends


Časopis vychází od roku 2007 jako pololetník, od 2013 čtyřikrát ročně (březen, červen, září, prosinec), od roku 2015 třikrát ročně (květen, září, prosinec).

Browse