Odbor inženýrství rizik

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Methodology for decreasing the level of risk in workplaces with the occurrence of fine and ultrafine particles
  (Tanger, 2022-02-25) Köbölová, Klaudia; Adamec, Vladimír; Urbánek, Michal; Zeman, Tomáš; Drbohlavová, Jana
  With the development of new technologies, the requirements for safety and health at workplaces are also increasing. One of these sectors are also industrial plants which process or use fine and ultrafine particles (<2.5 m) during their activities or where these particles are created unintentionally as a by-product of the production processes. In the case of risk assessment of these particles, it is not only a matter of health risks associated with direct exposure to these particles but can have negative effects on mental health of employees. This could lead to stress, increase mental discomfort, reduce attention, performance, and motivation to work. The aim of the methodology is to evaluate the health and safety management system, increase its level and efficiency in operations loaded with fine and ultrafine particles. The methodology includes both the assessment of risks associated with the exposure of workers and the rate of perception of risks by employees in the field of information about the risks associated with fine and ultrafine particles. It also includes perception of the adequacy of existing safety measures to reduce worker exposure to these particles. The proposal of basic measures to reduce exposure of workers is also an integral part of methodology. The proposed methodology is in line with OECD guidelines focused on nanosafety.
 • Item
  Investigation of arsenic removal from aqueous solution through selective sorption and nanofiber-based filters
  (Springer, 2021-06-21) Domincová Bergerová, Eva; Kimmer, Dušan; Kovářová, Miroslava; Lovecká, Lenka; Vincent, Ivo; Adamec, Vladimír; Köbölová, Klaudia; Sedlařík, Vladimír
  Background This research paper focuses on removing of arsenic from contaminated water via a nanofibrous polymeric microfiltration membrane, applied in prospective combination with an inorganic sorbent based on iron oxide hydroxide FeO(OH). Materials and methods Nanofibrous materials were prepared by electrospinning from polyurethane selected by an adsorption test. The chemical composition (FTIR), morphology (SEM, porometry) and hydrophilicity (contact angle) of the prepared nanostructured material were characterized. The process of eliminating arsenic from the contaminated water was monitored by atomic absorption spectroscopy (AAS). The adsorption efficiency of the nanofibrous material and the combination with FeO(OH) was determined, the level of arsenic anchorage on the adsorption filter was assessed by a rinsing test and the selectivity of adsorption in arsenic contaminated mineral water was examined. Results It was confirmed that the hydrophilic aromatic polyurethane of ester type PU918 is capable of capturing arsenic by complexation on nitrogen in its polymer chains. The maximum As removal efficiency was around 62 %. Arsenic was tightly anchored to the polymeric adsorbent. The adsorption process was sufficiently selective. Furthermore, it was found that the addition of even a small amount of FeO(OH) (0.5 g) to the nanofiber filter would increase the efficiency of As removal by 30 %. Conclusions The presented results showed that an adsorption filter based on a polyurethane nanostructured membrane added with an inorganic adsorbent FeO(OH) is a suitable way for the elimination of arsenic from water. However, it is necessary to ensure perfect contact between the surface of the nanostructure and the filtered medium.
 • Item
  Standardizace bezpečnosti komunikace vlak-řídící centrum
  (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020-11-27) Procházka, Jan; Novobilský, Petr; Procházková, Dana
  Železniční infrastruktura je SoS (System of Systems) a skládá se z mnoha různých částí. Předmětné pod-systémy mají tendenci být propojeny jak fyzicky, tak prostřednictvím komunikačních technologií. Zajištění bezpečné komunikace mezi subsystémy je pak klíčovým úkolem pro předcházení rizikům spojeným s propojeními pod-systémů. Železnice má také status kritické infrastruktury. Ochrana kritických částí železniční infrastruktury je jedním ze základních cílů národní bezpečnosti. Národní železnice zahrnuje její konstrukční prvky a systém řízení, i organizaci železniční dopravy ve vztahu k evropské železniční síti. Při zabezpečení a zajišťování bezpečí železnice jako kyber-fyzického systému je potřeba nastavit minimum požadavků, které by měly spravovat všechny systémy. Důležité jsou také postupy, kterými lze dosáhnout minimálních požadavků, stejně jako zesílení bezpečnosti systému. K danému účelu slouží nejrůznější standardy pro všechny prvky železnice, stejně jako pro nastavení celého systému. Nově vzniká technická specifikace, která přenáší nejnovější poznatky v zabezpečení komunikací do potřeb železnice, prTS 50701.
 • Item
  Zdroje rizik spojené s tunely na pozemních komunikacích
  (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020-11-27) Procházková, Dana; Procházka, Jan
  Kritickými prvky dopravní infrastruktury v oblasti pozemních komunikací jsou také tunely. Jejich selhání znamená ztráty, škody a újmy nejen na samotné infrastruktuře, ale i na veřejných aktivech. Proto legislativa všech vyspělých zemí ukládá požadavky na bezpečnost při výstavbě nových tunelů, při úpravě stávajících tunelů a při provozu v tunelech. Aby mohla být zajištěna bezpečnost tunelů, je třeba znát zdroje rizik, které je třeba řídit. Pro stanovení vhodných opatření byla sestavena databáze zdrojů selhání dopravních tunelů, jejíž vyhodnocení je uvedeno v článku.
 • Item
  Cargo securing – comparison of the selected trucks
  (Silesian University of Technology, Faculty of Transport, 2020-12-08) Vlkovský, Martin; Veselík, Petr
  The paper deals with a comparison of shocks (values of acceleration coefficients and inertial forces) of two types of vehicles (T-810 and T-815 MK IV) during transport experiments on a motorway. The measurement was performed using an OM-CP-ULTRASHOCK-5 three-axial accelerometer with a datalogger and calibration certificate. The goal of the paper is to accept or reject a hypothesis of the existence of a statistically significant difference between the values of the acceleration coefficients generated by the two vehicles. The statistical analysis of the measured data was done with use of two parameters. The results of the analysis show statistically significant differences between the examined vehicles. Based on the performed statistical analysis, the effect on cargo securing is demonstrated.