2020

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 304
 • Item
  Zdokonalení generátoru YARA pravidel pro různé souborové formáty
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Babka, Peter; Regéciová, Dominika; Kolář, Dušan
  Táto práca rieši automatické generovanie Yara pravidiel. Cieľom je rozšíriť už existujúci generátor Yara pravidiel, ktorý sa nazýva YaraGen a bol vytvorený firmou Avast. V práci sa predstaví podpora pre súborové formáty: ELF a APK. Taktiež  sú navrhnuté a implementované vylepšenia už existujúcich formátov určených pre statické a behaviorálne Yara pravidlá. Na konci práce je zhrnutie a zhodnotenie práce.
 • Item
  Integrace formálních technik do procesu verifikace procesoru RISC-V
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Horký, Jakub; Hruška, Tomáš; Šnobl, Pavel
  Tato práce krátce rozebírá architekturu RISC-V a návrh procesorů a jak jednoduše může vzniknout chyba při jejich vytváření. Dále popisuji, jakým způsobem se snaží funkční verifikace tyto chyby odhalit a jaké jsou její výhody a nedostatky. Konkrétněji se zaměřím, jak vypadá verifikační prostředí podle UVM.  Popisuji, jakým způsobem do funkční verifikace zapadá formální verifikace a jaké jsou dostupné nástroje pro formální verifikaci.   Ke konci této práce popisuji konkrétně způsob mého postupu při psaní tvrzení (psaných v SVA jazyce) pro RISC-V procesor za použití nástroje pro formální verifikaci tvrzení. Při využití těchto tvrzení pro ověření procesoru v pozdější fázi vývoje, kdy funkční verifikace již měla možnost většinu chyb odhalit, se mi přesto podařilo několik chyb najít.
 • Item
  Systém pro testování YARA pravidel
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Dižová, Natália; Regéciová, Dominika; Křivka, Zbyněk
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre testovanie pravidiel, ktoré slúžia na detekciu malvéru. Potrebné štúdium je popísané v teoretickej časti, ktorá je zameraná na jazyk pre popis vzorov a nástroj na porovnávanie vzorov nazývaný YARA. Ďalej sú v práci analyzované a popísané dostupné detekčné pravidlá, ich štruktúra a využitie. Tiež je popísaný systém Yarka, vyvíjaný v spoločnosti Avast Software, ktorý slúži pre distribuované skenovanie súborov. Jadro práce tvorí popis implementácie navrhnutého systému pre testovanie sady pravidiel YARA s využitím systému Yarka. Na záver sú zhrnuté výsledky dosiahnuté regresným testovaním pravidiel. Táto práca vznikla v spolupráci s firmou Avast Software.
 • Item
  Mobilní aplikace pro studenty VUT
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Klinovský, Ondrej; Hruška, Tomáš; Pastushenko, Olena
  S rastúcou popularitou mobilných aplikácií rastie aj ich dopyt vo viacerých oblastiach a školstvo nie je výnimkou. Úlohou tejto práce je návrhnúť aimplementovať mobilnú aplikáciu, ktorá má poskytovať študentom VUT informácie o ich štúdiu jednoducho a prehľadne. Na základe porovnávania dostupných riešení pre vývoj mobilných aplikácií bola zvolená technológia React Native pre implementáciu. React Native ponúka jednotný vývoj pre platformy Android a iOS, pre ktoré bude aplikácia dostupná.
 • Item
  Detekce kvádrů-krabic v obraze
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Soroka, Matej; Herout, Adam; Zlámal, Adam
  Cieľom tejto práce je experimentovať a vyhodnotiť algoritmy s rôznymi prístupmi počítačového videnia s cieľom automatickej detekcie krabíc-kvádrov v obraze. Za týmto cieľom boli v riešení použité prístupy založené na neurónových sieťach. V práci boli prevedené experimenty s klasifikáciou pomocou vlastnej dátovej sady, klasifikáciou s využitím vlastnej konvolučnej neurónovej siete, detekciou pomocou pouvného okna, detektora YOLO a v konečnej iterácií využitie siete U-net pre detekciu krabíc v obraze.