Detekce kvádrů-krabic v obraze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cieľom tejto práce je experimentovať a vyhodnotiť algoritmy s rôznymi prístupmi počítačového videnia s cieľom automatickej detekcie krabíc-kvádrov v obraze. Za týmto cieľom boli v riešení použité prístupy založené na neurónových sieťach. V práci boli prevedené experimenty s klasifikáciou pomocou vlastnej dátovej sady, klasifikáciou s využitím vlastnej konvolučnej neurónovej siete, detekciou pomocou pouvného okna, detektora YOLO a v konečnej iterácií využitie siete U-net pre detekciu krabíc v obraze.
The aim of this work is to experiment and evaluate algorithms with different approaches to computer vision in order to automatically detect boxes-blocks in the image. To this end, neural network-based approaches were used in the solution. Experiments were performed with classification using our own data set, classification using our own convolutional neural network, detection using a window, YOLO detector and in the final iteration the use of U-net network for detection of boxes in the image.
Description
Citation
SOROKA, M. Detekce kvádrů-krabic v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Oponent hodnotil práci stupněm 4F, protože se práce jeví jako nedokončená, její výsledky jsou nevyhovující a není odevzdáno funkční řešení. Student nedokázal vyvrátit výtky oponenta. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující.  Otázky u obhajoby: Prováděl jste nějaký experiment, kdy byste zjistil výstup na jiných datech než na validační sadě? Zkoušel jste jiný typ augmentace dat nežli jen rotaci?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO