Mobilní aplikace pro studenty VUT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
S rastúcou popularitou mobilných aplikácií rastie aj ich dopyt vo viacerých oblastiach a školstvo nie je výnimkou. Úlohou tejto práce je návrhnúť aimplementovať mobilnú aplikáciu, ktorá má poskytovať študentom VUT informácie o ich štúdiu jednoducho a prehľadne. Na základe porovnávania dostupných riešení pre vývoj mobilných aplikácií bola zvolená technológia React Native pre implementáciu. React Native ponúka jednotný vývoj pre platformy Android a iOS, pre ktoré bude aplikácia dostupná.
With the growth of their popularity, demand for mobile application continues to grow in various areas, including education institutions. The aim of this thesis is to design and implement a mobile application providing students of BUT easy access to their information. Based on analysis of available solutions for developing mobile applications, React Native was chosen an an implementaion technology. React Native offers development for both Anroid and iOS with a single codebase.
Description
Citation
KLINOVSKÝ, O. Mobilní aplikace pro studenty VUT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-10
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně (A). Otázky u obhajoby: Jaké jsou výsledky testování a doporučení pro vylepšení aplikace? Proč jste zvolil odložení zveřejnění práce? Jakým způsobem jste řešil bezpečnost a autentizaci uživatelů? Jak je aplikace napojena na systém Apollo? Jsou autentizační údaje ukládány v uživatelově zařízení? Jsou údaje zabezpečeny? Jakým způsobem jste vyřešil bezpečnost komunikace se serverem?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO